Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

sobota, 26 september 2020 17:18

Európsky deň jazykov na našej škole

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

V roku 2001 vyhlásila Rada Európy 26. september za Európsky deň jazykov. Cieľom dňa je podporiť rozvoj viacjazyčnosti, európsku diverzitu, rešpekt voči rôznym kultúram a náboženstvám.

Rovnako ako minulého školského roku, aj v tomto sa na mape podujatí Európskeho dňa jazykov objavila adresa našej školy so zaregistrovaným podujatím "English in Science".

Cieľom našej aktivity bola implementácia metódy CLIL (Content and language integrated learning) do vyučovania nejazykových prírodovedných predmetov chémia a biológia a metódy STEM (Science, technology, engineering "English" and mathematics) do vyučovania anglického jazyka.

Hoci naše chemické laboratórium ešte len čaká na svoju obnovu a modernizáciu, základné laboratórne vybavenie stačilo na to, aby sa žiaci naučili, na čo sa využíva a vedeli ho odborne pomenovať. Žiaci 7. ročníka, ktorí majú po prvý krát zaradenú chémiu do svojho rozvrhu, sa popasovali s názvami laboratórnych pomôcok nielen v slovenčine, ale aj v anglickom jazyku a myslíme si, že to zvládli na výbornú.

Svoje jazykové zručnosti však preukázali aj žiaci 6. a 8. ročníka počas piatkových hodín biológie. Základy bakteriológie od samotnej charakteristiky baktérií ako jednobunkových organizmov až po ich rozdelenie a identifikáciu zvládli žiaci 6. C triedy, ktorá je triedou so všeobecným zaradením na dobrej úrovni, čo nám poskytuje spätnú väzbu a zároveň možnosti využitia základov CLIL metódy na biológii.

Žiaci 8. A a 8. B si rozšírili vedomosti z anglického jazyka o slovnú zásobu týkajúcu sa vnútromaternicového vývinu dieťaťa vrátane posledného štádia, ktorým je pôrod. Tieto dve triedy, nakoľko patria medzi triedy so všeobecným (8. A) a špecifickým (8. B) intelektovým nadaním znovu poukázali na fakt, že úroveň ich znalostí je na vynikajúcej úrovni a aj komplikovanejšie tématické celky sú schopní zvládnuť a naučiť sa aj v anglickom jazyku.

Aktivity Európskeho dňa jazykov boli určené aj pre žiakov piateho ročníka. Žiaci 5. B triedy (trieda s rozšíreným vyučovaním cudzieho jazyka) sa prvýkrát (ale nie naposledy) presunuli do našej robotickej miestnosti, kde mali možnosť otestovať si doteraz nadobudnuté jazykové vedomosti začlenením anglického jazyka do vyučovania nielen robotiky a programovania, ale aj biológie, techniky a matematiky využitím STEM metódy. Naučili sa názvy jednotlivých súčastí robotických súprav, ich používania v jednotlivých vyučovacích predmetoch, ale aj využitia robotiky, programovania a senzorov v bežnom a aj každodenom živote.

Veríme, že sa našim žiakom tieto hodiny páčili a že uvítajú aj ďalšie hodiny biológie, chémie a anglického jazyka s využitím metód CLIL a STEM.

Prečítané 527 krát