Naše stránky používajú súbory cookies.

nedeľa, 13 október 2019 21:49

Európsky deň jazykov

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Aj v tomto školskom roku sme sa venovali jazykom, ktorými sa vieme dohovoriť v Európe. Hlavným komunikačným jazykom je jazyk anglický, ktorý sa na našej škole učia deti od prvého ročníka. Okrem neho si môžu zvoliť ako druhý cudzí jazyk nemecký alebo ruský jazyk.
Na základe ankety žiakov deviateho ročníka sme sa dozvedeli, že aj iné jazyky by boli pre nich atraktívne – španielčina, maďarčina, francúzština či čínština. Pre piatakov si vyučujúce pripravili tajničku s názvami krajín a národností. Ich úlohou bolo okrem správneho vylúštenia určiť, ktoré z daných krajín sú členmi Európskej únie. Žiaci šiesteho ročníka si pripravili pre spolužiakov pozdravy a zoznamovacie frázy v jazykoch, ktorými sa dohovoríme v Európe. Nebolo vôbec jednoduché vysloviť tieto frázy v jazykoch, akým je napríklad fínština či švédčina. Siedmaci si pre spolužiakov pripravili kvízové otázky o zaujímavostiach členských štátov. Tieto otázky sa týkali nielen geografických poznatkov, ale aj kultúrnych či kulinárskych. Vyučujúca nemčiny s ôsmakmi a siedmakmi vytvorila plagáty o nemecky hovoriacich krajinách. Tento jazyk je pre mnohých atraktívnym najmä kvôli pracovným možnostiam. Deviataci okrem spomínanej ankety si na tento deň pripravili vedomostnú súťaž pre spolužiakov o Európskej únii.
Prečítané 50 krát