Naše stránky používajú súbory cookies.

streda, 25 september 2019 17:44

Európsky deň jazykov 2019

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu sa Európsky deň jazykov - European Day of Languages (EDL) oslavuje každoročne 26. septembra. Podľa http://edl.ecml.at je jeho cieľom podnietiť 800 miliónov Európanov zo 47 členských štátov Rady Európy, aby sa bez ohľadu na vek, v školách aj mimo nich, učili viac jazykov.

Európska únia oslavuje 26. septembra jazykovú rôznorodosť svojich členských štátov. Spoločné oslavy sú vyjadrením obdivu a úcty k bohatému kultúrnemu dedičstvu a tradíciám, ktoré sú súčasťou všetkých jazykov Európy, ale aj pripomenutím významu jazykového vzdelávania a dôležitosti podpory celoživotného vzdelávania v oblasti jazykov. 

Aj tohto roku je na mape podujatí Európskeho dňa jazykov adresa našej školy. Do kalendára akcií sme pridali podujatie, ktoré je zamerané na využitie anglického jazyka vo vyučovaní nejazykových vyučovacích predmetov. Konkrétne našom prípade to budú hodiny biológie, informatiky a techniky v triedach šiesteho, siedmeho a ôsmeho ročníka. Hodiny budú vedené nielen metódou CLIL, ale aj STEAM. O tom, ako Deň európskych jazykov na našej škole prebehol, vás budeme informovať po skončení aktivít venovaných tomuto európskemu sviatku. 

Prečítané 187 krát