Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

piatok, 14 jún 2019 08:30

Vyhodnotenie výtvarnej súťaže o najkrajšie dvere

Napísal
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

V máji sme na škole vyhlásili tvorivú súťaž pri príležitosti Svetového dňa umenia. Nechali sme žiakov za pomoci triednych učiteľov a učiteľov výtvarnej výchovy premeniť dvere jednotlivých tried na umelecké diela.

A že sa z nich naozaj stali krásne, jedinečné a výtvarne veľmi zaujímavé diela, ste sa mohli presvedčiť v príspevku, kde sme vám všetky dvere-diela nafotili a kde ste za najkrajšie dvere mohli zahlasovať aj vy.

Je tu čas, aby sme súťaž vyhodnotili a predstavili vám 4 triedy, ktoré získali finančné aj vecné ocenenia.

V hlasovaní pedagogických a nepedagogických zamestnancov našej školy (celkovo rozhodovalo 62 hlasov) vyhrali tieto triedy:

1. miesto - 8. A, tr. učiteľka, p. Habalová - 24 hlasov: dvere11
2. miesto - 8. B, tr. učiteľka, p. Janíková - 21 hlasov: dvere03
3. miesto - 5. A, tr. učiteľka, p. Doničová - 20 hlasov: dvere12

Tieto triedy si svoj triedny fond "prilepšia" o celkovú sumu 180€ a to v pomere 90, 60 a 30 eur. Úprimne blahoželáme.

V internetovom hlasovaní prostredníctvom nášho webu a facebooku jednoznačne vyhrali dvere triedy 9.C, tr. učiteľka, p. Kačurová.
Pre nich sme pripravili špeciálnu cenu...

dvere05

Okrem dverí tried sa počas trvania súťaže zmenili aj dvere tried odborných učební a kabinetov nižšieho stredného vzdelávania. Za toto patrí veľké poďakovanie dievčatám z 9. A triedy, ktoré dvere maľovali a poďakovať musíme aj p. uč. Horvatovej, ktorá zmenežovala celý proces maľovania jednotlivých tried a najmä kabinetov a odborných učební.

Chceme vyjadriť pochvalu a poďakovanie každej triede a všetkým žiakom, ktorí priamo vytvárali jednotlivé výtvarné práce a pre všetkých, ktorí sa neumiestnili v konečnom hodnotení na oceňovaných miestach, máme pripravenú sladkú odmenu ako poďakovanie za estetizáciu prostredia našej školy.

V neposlednom rade ďakujeme triednym učiteľom všetkých tried nižšieho stredného vzdelávania, ktorí zorganizovali a zmenežovali prácu svojich žiakov, resp. priamo pomoholi svojim žiakom pri tvorbe a práci na premene dverí.

Ďakujeme aj vám, ktorí ste hlasovali a veríme, že zmena priestorov našej školy prispeje k tomu, aby sa žiaci cítili v škole príjemnejšie a hlavne aby mali pocit, že sa priamo podieľali na estetizácii priestorov, v ktorých trávia počas školského roka väčšinu dňa.

Prečítané 850 krát