Naše stránky používajú súbory cookies.

pondelok, 22 apríl 2019 18:28

Bystrý slovenčinárik 2. kolo - víťazi súťaže

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

Dnešné deti podľa mnohých odborníkov málo pracujú s textom a so slovnom zásobou. Majú síce veľa možností k tomu, aby sa dostali k zaujímavým textom, napriek tomu častejšie sledujú filmy, videá a hrajú sa hry na počítači. 

Na našej škole sa snažíme čítanie textu s porozumením využívať v rôznych zábavných aktivitách a súťažiach. V marci 2019 sme zapojili žiakov 2. - 4. ročníka do súťaže "Bystrý slovenčinárik", aby sme zistili vedomostnú pripravenosť žiakov. Spolu súťažilo 86 žiakov, formou testovania s jedinou správnou odpoveďou z viacerých možností na položenú otázku. Z 2. ročníka si prvé miesto vybojovala Nina Regulová z 2.B triedy. Za 3. ročník prvenstvo získala Anita Čičáková z 3.D a 4. ročník Miriam Blanárová zo 4.C triedy. Srdečne blahoželáme. Výsledky si môžete pozrieť v tabuľke. 

O porozumení budeme častejšie hovoriť, pretože je priamo spojené s jednotlivými úlohami - či už priamo počas vyučovania alebo neskôr doma pri vypracovávaní úloh. Budeme sa snažiť, aby im žiaci porozumeli a vedeli vyhodnotiť ich pravdivosť. 

Ročník Miesto Meno Trieda

Počet bodov

2. ročník 1.m. Regulová Nina 2.B 19
2.m. Bordáčová Tamara 2.A 17
Gavaľová Ema 2.C 17
Guba Tobias 2.C 17
Hennel Jerguš 2.A 17
Morvai Ilja 2.B 17
Petrová Vanesa 2.C 17
Procházková Katarína 2.B 17
Sninčáková Liana 2.B 17
3.m. Gojdič Marcus 2.B 16
Horvat Simon 2.B 16
Hricáková Vanesa 2.C 16
Kuľus Dominik 2.C 16
Macková Daniela 2.C 16
Ruščanský Dávid 2.B 16
3. ročník 1.m. Čičáková Anita 3.D 31
2.m. Jevčák Patrik 3.C 30
Macko Jakub 3.A 30
Radová Nina 3.A 30
3.m. Gurňaková Diana 3.A 29
Matejková Barbora 3.A 29
Pavlinská Ema Elly 3.A 29
4. ročník 1.m. Blanárová Miriam 4.C 43
2.m. Huray Marek 4.A 42
Luksaj Filip 4.A 42
3.m. Dančová Nina 4.B 41
Glodová Alexandra 4.B 41
Seková Olívia 4.A 41
Prečítané 228 krát