Naše stránky používajú súbory cookies.

streda, 20 marec 2019 19:54

Rozhodnutie o výške finančných nákladov na nákup potravín v 3. pásme podľa vekových kategórií stravníkov

Napísal
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Riaditeľka Základnej školy Dargovských hrdinov 19, v Humennom na základe Všeobecne záväzného nariadenia mesta Humenné č. 147/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 125/2013 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov činností v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné, v znení neskorších úprav s účinnosťou od 1. 4. 2019 určuje výšku finančných nákladov na nákup potravín v 3. pásme podľa vekových kategórií stravníkov takto:

– pre stravníkov základnej školy vo veku od 6 do 11 rokov vo výške:
– obed 1,01€
– vecná réžia 0,05€
Poplatok stravníka je 1,06€

– pre stravníkov základnej školy vo veku od 11 do 15 rokov vo výške:
– obed 1,09€
– vecná réžia 0,05€
Poplatok stravníka je 1,14€

– pre dospelých stravníkov ZŠ vo výške:
– obed 1,19€
– vecná réžia 1,46€
– z toho príspevok zo sociálneho fondu 0,59€
– zamestnanec dopláca 0,60€
– cudzí stravník 2,65€
Poplatok stravníka je 2,65€

Prečítané 234 krát