Naše stránky používajú súbory cookies.

štvrtok, 27 september 2018 21:03

Európsky deň jazykov 2018

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

Európsky deň jazykov 2018 na našej škole odštartoval minulý týždeň školským projektom “Coding as a common European language”, ktorého hlavným cieľom bola podpora jazykovej rozmanitosti a rozvoj zručností v oblasti robotiky, ako aj rozvoj sociálneho správania, participácie a kolaborácie v skupinách.

Rozvoj týchto zručností v súčasnej dobe spája tri nevyhnutné podmienky pre uplatnenie sa na súčasnom trhu práce. Cudzí jazyk a jeho znalosť otvára možnosti získania práce nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Schopnosť pracovať v skupine a vzájomne sa rešpektovať sú dôležité z toho hľadiska, že aj väčšina zamestnaní sa realizuje v kolektíve. A v neposlednom rade je to programovanie, ktoré učí kriticky a logicky myslieť.

Hlavnou materiálnou pomôckou pre realizáciu tohto projektu boli robotické súpravy LegoBoost a iPady s príslušnou aplikáciou Boost. Boost je grafický blokový programovací jazyk spočívajúci v skladaní blokov - “ikon” s príkazmi. Keďže blokové programovanie je nenáročné a intuitívne, myslíme si, že je vhodným “jazykom”, ktorý vie spojiť deti z rôznych krajín, nakoľko neobsahuje žiadne písomné slovo a preto aj deti, ktoré nemôžu alebo nevedia čítať, môžu využívať všetky jeho funkcie. Zároveň sa môžu jeho “prostredníctvom” dohovoriť, aj keď nemajú rovnaký materinský jazyk, prípadne ich úroveň vedomostí v cudzom jazyku im to ešte neumožňuje.

Môžeme povedať, že pre našich šiestakov predstavoval tento školský projekt prvý kontakt s robotickou súpravou LegoBoost a prácou v blokovom programovacom prostredí. Preto sme zvolili nie veľmi náročnú problémovú úlohu. Žiaci mali v 4-členných skupinách naprogramovať robotov tak, aby sa dostali do zadanej európskej krajiny a pozdravili nás v rodnom jazyku danej krajiny. Pre programovanie mohli využívať len príkazy zo “žltej” palety (Flow blocks), "zelenej" palety (Motor blocks) a "fialovej" palety (Sound and light blocks).

Dúfame, že realizáciou tohto projektu sme v nich podnietili chuť pokračovať v programovaní. Zároveň sme zistili, že ponúknutý priestor pre ich aktivitu, možnosť voľby, im vytvorili pokojnú a priaznivú pracovnú atmosféru a že sa postupne sami učia, že pri práci v kolektíve je dôležité jasné rozdelenie úloh.

Samostatnou aktivitou, ktorú sme na našej škole realizovali počas Európskeho dňa jazykov, bol kvíz s názvom “Ako poznáš Európu”. Do boja sa zapojili traja žiaci z každej triedy II. stupňa. Už teraz sme si istí, že všetci zúčastení žiaci majú záujem o geografiu, radi cestujú, spoznávajú nové krajiny a vynikajú širšími vedomosťami o krajinách. Avšak kvíz je súťažná aktivita a tak má zákonite aj svojich víťazov. Tohto roku boli najúspešnejší na 3. mieste 9. A trieda, na 2. mieste 5. A trieda a na 1. mieste 8. A trieda. Víťazom srdečne blahoželáme.

Sprievodnou aktivitou počas Európskeho dňa jazykov bolo CLIL vyučovanie. Metóda CLIL (Content and Language Integrated Learning) predstavuje integrované tématické vyučovanie nejazykového predmetu prostredníctvom cudzieho jazyka. Táto metóda patrí v súčasnosti medzi preferované metódy výučby žiakov. Na našej škole sa uplatňuje prevažne vo výučbe informatiky a biológie. To, že sa naši žiaci dokážu rýchlo prispôsobiť komunikácii v anglickom jazyku aj na nejazykových predmetoch, môžete vidieť v priložených videách.

Prečítané 308 krát