Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

utorok, 15 máj 2018 07:19

Zemplin špiva

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)

Dňa 13. apríla 2018 uskutočnilo Vihorlatské múzeum v Humennom v spolupráci so základnými a umeleckými školami v okresoch Humenné, Snina a Medzilaborce, Miestnym odborom Matice slovenskej v Humennom a Rusínskou obrodou na Slovensku regionálnu súťaž detského hudobného folklóru Zemplin špiva.

Celkovo sa podujatia zúčastnilo 76 detských spevákov – 12 z okresu Medzilaborce, 18 z okresu Snina, 46 z okresu Humenné, z toho 14 chlapcov a 62 dievčat a 2 spevácke skupiny. Do súťaže sa zapojilo 20 školských zariadení z troch okresov.

Súťažiacich spevákov hodnotila odborná porota v zložení: doc. Vladimír Marušin, ArtD. – vedúci Hudobnej katedry Prešovskej univerzity, PaedDr. Miroslav Kobelák, PhD. – odbor kultúry PSK a Gejza Lakatoš – hudobný pedagóg. Porotcovia vyberali na festivaly detských spevákov Spevy môjho rodu a Zo struny na strunu, ktoré sa uskutočnia v jeseni 2018. Naša škola mala najbohatšie zastúpenie spevákov a odrazilo sa to aj na výsledkoch súťaže, pretože na spomínané festivaly postúpili všetci naši súťažiaci. Už teraz sa tešíme na ich vystúpenia s ľudovou hudbou súboru Chemlon na festivaloch Zo struny na strunu a Spevy môjho rodu.

Školu reprezentovali:
Lucia Kožinová, Nina Adameková, Nela Adameková, Simon Horvat, Samuel Horvat, Eva Slaninková, Viktória Murmaková, Sara Sokolovičová, Hana Procházková, Vanesa Kuľusová, Michaela Drugová, Emma Miklošová, Júlia Čopanová a Viktória Cerulová.

Prečítané 1646 krát