Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

pondelok, 14 máj 2018 11:31

Obhajoby ročníkových prác

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(4 hlasov)

Už niekoľko rokov prebiehajú ku koncu školského roka obhajoby ročníkových prác žiakov tried so všeobecným intelektovým nadaním a špecifickým nadaním na cudzie jazyky. Tohoročné kolo odštartovala dnes trieda 8. A.

Žiaci si opäť vybrali celé spektrum rôznorodých tém, na ktorých pracovali, alebo by mali pracovať v priebehu školského roka pod vedením svojich konzultantov. Ako svoju tému zvládli po obsahovej a formálnej stránke, ako zvládli zásady správnej prezentácie a aké sú ich prezentačné zručnosti, ale aj jazykové zručnosti v prípade jazykových tried, bude posudzovať štvorčlenná komisia učiteľov našej školy.

V nasledujúcich dňoch budú prezentovať ročníkové práce tieto triedy:
15.5. 2018 - 9.A - trieda so všeobecným intelektovým nadaním
16.5. 2018 - 7.A - trieda so špec. intelekt. nadaním na CJ
17.5. 2018 - 6.A - trieda so špecif.intelekt. nadaním na CJ
18.5. 2018 - 5.A - trieda so všeobecným intelektovym nadaním
21.5. 2018 - 5.B - trieda so špecif. intelekt. nadaním na CJ

Prečítané 1107 krát
Viac z tejto kategórie: « Pre svoje mamky Zemplin špiva »