Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

utorok, 01 máj 2018 18:48

Stretnutie s poéziou v školskej knižnici

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)

Naši žiaci majú radi poéziu aj radi recitujú. Svedčia o tom úspechy v recitačných súťažiach v rámci okresu i za jeho hranicami. Na besedu do školskej knižnice si preto pozvali mladého autora, ktorý píše básne. Mladý začínajúci básnik Michal Morvai sa zúčastnil Literárnych večerov v Humennom, ktoré organizujú Zuzana Švecová a Alexandra Harvanová, ktoré ho spolu s ostatnými začínajúcimi autormi prvýkrát predstavili verejnosti.

Tam sa stretol so svojou bývalou triednou učiteľkou Janou Balážovou, ktorá ho pozvala porozprávať žiakom svoj osobný príbeh popretkávaný všelijakými životnými skúsenosťami a poéziou.  V úvode sa Michalovi  predstavili žiačky školy recitáciou poézie aj prózy. Potom dve jeho básne predniesla pani učiteľka Iveta Janíková. Počas besedy mohli potom žiaci  hádať a podľa vlastného uváženia doplniť ich názvy. Vnímaví poslucháči správne vycítili, že Michal píše o láske k žene, o živote ako takom, vtedy, keď je smutný a tieto nálady sa odzrkadľujú v jeho tvorbe. Deti pozorne počúvali o jeho začiatkoch s rapom, o veselých zážitkoch zo školy aj ďalších smelých cieľoch, ktoré  si vysníval. Predstavil poéziu a písanie básní ako správnu alternatívu pre mladých ľudí, ktorí sa v živote hľadajú alebo robia skutky, s ktorými by ostatní a ani oni v budúcnosti nesúhlasili. Žiaci sa  pýtali na autorove literárne vzory, ktoré ho ovplyvnili. Sú nimi  Jaromír Nohavica, Jim Morrison z The Doors, ale obdivuje aj tvorbu nášho velikána Pavla Országha Hviezdoslava.  Počas rozhovoru sme sa dozvedeli, že aj naše žiačky píšu básne a šiestačky krátku básničku z vlastnej tvorby všetkým aj zarecitovali.  Prostredie knižnice a beseda boli inšpirujúce pre autora aj pre našich žiakov, ktorí s tvorbou začínajú a chceli by sa zviditeľniť.

Prečítané 1056 krát