Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

utorok, 24 apríl 2018 14:38

Seminár „Coding and Robotics“ v Lisabone

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)
V dňoch od 12. - 14. apríla sa v portugalskom Lisabone uskutočnil medzinárodný seminár pod názvom Coding and Robotics. Podujatia sa zúčastnili štyri pani učiteľky, ktoré reprezentovali Slovensko: Mgr. Ivana Čepová (Základná škola Dargovských hrdinov 19, Humenné), Ing. Eva Mareková (Základná škola, Kubranská 80, Trenčín), PaedDr. Jana Pekárová (Gymnázium Veľká okružná, Žilina) a PaedDr. Eva Raffajová (Základná škola Ľubica).
Prekvapila nás účasť viac ako 80 učiteľov z 11. krajín Európy. Cieľom PDW bolo predstaviť prítomným zábavnou a hravou formou svet kódovania a robotiky, jeho využitie v dennej praxi. Počas troch dní sme absolvovali rôzne prednášky a workshopy na témy Nástroje Web 2.0, Gamifikácia, Kódovanie a robotika, Tvorba projektov. Oboznámili sme sa s prácou učiteľov z Nórska, Poľska, Portugalska, ktorí nám predviedli v rámci prezentácie ukážok dobrej praxe využívanie kódovania, programovania a robotiky na hodinách vyučovania v škole. Jedným z najzaujímavejších workshopov pre nás bol hlavne ten, v ktorom sme pracovali s mikropočítačom micro:bit. Pod vedením odborných školiteľov sme programovali jednoduché programy, z rôzneho materiálu tvorili vlastných robotov a uvádzali ich do pohybu. V rámci seminára sme sa oboznámili s platformami ako Open Roberta, Scratch, CodeCombat, predstavili nám Kodu, App Inventor, pripravili zábavné aktivity s QR kódmi a Kahoot. Každému účastníkovi bolo pridelené číslo, pod ktorým vystupoval pri riešení úloh a zadávania riešení v projekte v priestore projektu PDW, v TwinSpace. Absolvovali sme aj zaujímavé aktivity pri vzájomnom spoznávaní sa a vytváraní skupín k ďalšej práci na eTwinningovom projekte, ktorý sme založili spolu s novým projektovým partnerom v Lisabone. Dôležitou súčasťou stretnutia v Lisabone boli aj sprievodné podujatia a to návšteva historického centra Lisabonu. Portugalskí učitelia nám pripravili poznávanie Lisabonu v autíčkach TUK TUK aj so sprievodcom. Ten nám vyrozprával zaujímavé momenty z histórie Lisabonu, poukazoval krásne miesta. Absolvovali sme aj záverečnú gala večeru, s programom zameraným na portugalské umenie. Večera sa konala v centre Lisabonu v prenádhernom mieste Casa de Alentejo. Som rada, že som sa mohla ako jedna zo štyroch účastníčok za Slovensko zúčastniť tohto seminára v Lisabone a veľa nového sa naučiť. Aktivity tohto stretnutia nám priblížili kódovanie, programovanie a robotiku v praxi, umožnili nám po návrate motivovať deti a mládež pre štúdium technických smerov, resp. pre prax budúcnosti. Teším sa na nové nástroje, programy a kódovanie v rámci môjho ďalšieho vyučovania či už na hodinách informatiky alebo na iných predmetoch. Stretnutie s učiteľmi z celej Európy bolo pre mňa prínosom nielen v oblasti mojej profesie a rozvoja v tejto oblasti ale aj v rámci nadviazania nových kontaktov na spoluprácu v projektoch plánovaných do budúcnosti, spoznávania a rozvíjania si cudzieho jazyka, či iných tradícií a kultúr. Mgr. Ivana Čepová Základná škola Dargovských hrdinov 19 Humenné
Prečítané 1010 krát