Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

nedeľa, 15 apríl 2018 17:57

Recitačná súťaž v AJ

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(6 hlasov)
Mesiac marec sme hodiny anglického jazyka na 1. stupni venovali aj čítaniu a recitácii básní. Každá trieda si v triednom kole vybrala najlepších zástupcov, ktorí ju reprezentovali v školskom kole recitačnej súťaže v anglickom jazyku - Shakespeare´s Club.
Talentovaných 61 recitátorov, 27.marca v učebni hudobnej výchovy na 2.stupni, prezentovalo pred obrazom Shakespeara, najväčšieho anglického básnika, spisovateľa a dramatika, svoju šikovnosť v cudzom jazyku. Porota rozhodla a tu sú výsledky: V kategórii 1. a 2. ročník sa na 1.mieste umiestnila Nella Adameková z 1.B. Na 2.priečke sú Barbora Matejková z 2.A a Hanka Al-Shukri z 2.B. 3.miesto si vyrecitovali Samko Mindák z 2.D a Samko Bozdoš z 2.C. V kategórii 3. a 4. ročník sa na 1.mieste umiestnili Hanka Vasilcová z 3.A a Viktória Lazorčíková zo 4.B. Na 2.mieste sú tieto žiačky: Petra Chomová zo 4.B, Sofia Pirochová a Nina Dančová z 3.B. Na 3.mieste skončila Miriam Blanárová z 3.C a Jaroslav Feňko zo 4.A.

Víťazom srdečne blahoželáme! Enjoy learning English:)

Prečítané 2002 krát