Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

utorok, 10 apríl 2018 07:31

Adobe Spark a jeho využitie vo výučbe biológie

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)
Využívanie iPadov na hodinách informatiky, či anglického jazyka, je na našej škole už niekoľkoročnou súčasťou. Avšak to, ako využiť iPady v predmete biológia a navyše nasadiť do vyučovania “nebiologické” aplikácie, sme vyskúšali v rámci našich hodín zamernaných na les a jeho etáže.

Aby to pre našich piatakov nebolo príliš jednoduché, nakoľko sú digitálne celkom zruční a aj nové IT výzvy prijímajú s ľahkosťou a pomerne rýchlo ich vedia uplatňovať, zaradenie IT do biológie šlo ruka v ruke s CLIL metódou. Žiaci pracovali v 5 členných skupinách na rovnakej spoločnej problémovej úlohe, avšak výsledky prezentovali rôznymi spôsobmi. Počet žiakov v skupine zodpovedal počtu základných lesných etáží a tak rozdelenie úloh v rámci tímu nebol problém. Pracovalo sa metódou "One 2 One" 1:1, čiže jeden žiak, jeden - iPad, ale aj jeden žiak - jedna lesná etáž, a aj výsledok bol v pomere 1:1, jeden tím - jeden spoločný výstup. Nasadenie uvedeného spôsobu výučby poskytol žiakom viacero benefitov v podobe skupinovej spolupráce, rozšírenia slovnej zásoby v anglickom jazyku, zlepšenia ich digitálnych zručností, ako sú práca s fotografiou či videom. Žiaci mohli prejaviť svoju kreativitu a výtvarné cítenie a v neposlednom rade si obohatili vedomosti o nové aplikácie využiteľné vo vzdelávaní. To, že problémovú úlohu zvládli na výbornú, svedčia aj priložené výstupy, vytvorené v aplikáciach Spark Page a Spark Video.

Na našej škole úspešne používame aplikácie spoločnosti Adobe nielen na informatike. Ako jedna z prvých škôl na Slovensku sme nasadili platformu Adobe SPARK aj do výuky anglického jazyka a tohto roku aj do vyučovania biológie.

Spoločnosť Adobe Systems Incorporated je uznávaným štandardom vo svete počítačovej grafiky, desktop publishingu a tlačových formátov. Vznikla v roku 1982 a vďaka nej dnes poznáme a používame štandard PostScript a PDF. Spoločnosť sa dlhodobo sústreďuje na tvorbu a vývoj svetovo uznávaných grafických multimediálnych a kreatívnych softvérových produktov Adobe Photoshop a Adobe Illustrator. Žiaci našej školy sa učia na hodinách informatiky poznávať štandardy Adobe Photoshop a pracovať s mobilnými verziami týchto softvérových riešení.

K nim od roku 2016 pribudol balík aplikácií Adobe Spark, ktorý sa stal najlepšou aplikáciou roku 2016 medzi Apple mobilnými aplikáciami. My sme súbor týchto aplikácii nasadili do vyučovania informatiky na druhom stupni hneď v tom istom roku a náš krok sa ukázal ako správny, pretože Adobe v r. 2018 zaradila Spark do Adobe Education Exchange, teda nástrojov pre vzdelávanie. Adobe Education Exchange je bezplatná vzdelávacia platforma pre učiteľov vytvorená s ohľadom na vzdelávacie potreby a umožňujúca okamžitý prístup k materiálom na výučbu a profesionálny rozvoj, ako aj k iným nástrojom, ktoré podnecujú kreativitu na vyučovaní.

Sme radi, že našim žiakom vieme sprístupniť najmodernejšie a najaktuálnejšie trendy vo vzdelávaní, ktoré im pomôžu uplatniť sa na trhu práce a rozhodnúť sa, ktorým smerom upriamiť svoje ďalšie vzdelávanie a štúdia.

Prečítané 911 krát