streda, 25 október 2017 22:24

CLIL metóda na hodinách biológie

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
CLIL (Content and Language Integrating Learning) je jednou z inovatívnych metód, ktorej podstatou je implementácia cudzieho jazyka do nejazykového predmetu a zaradenie komunikácie v cudzom jazyku do predmetu, ktorý s jazykovým vyučovaním inak nesúvisí.

Výhody výučby touto metódou spočívajú nielen v rozširovaní jazykových schopností žiakov, ale zvyšujú aj ich kreativitu a aktivitu, sústredenosť na hodinách a v neposlednom rade otvárajú žiakom priestor pre možné budúce štúdium v zahraničí.

V tomto školskom roku sme nasadili do vyučovania biológie CLIL aj na našej škole a vyučovacia hodina v triede pre piatakov so špecifickým nadaním na cudzie jazyky prebieha bilingválne v anglickom a slovenskom jazyku. Veľkou pomôckou pre žiakov je aplikácia Classroom od spoločnosti Google, ktorú naša škola využíva v rámci podpory Google Apps for Education, kde žiaci vždy nájdu požadovanú slovnú zásobu a študijný materiál k preberanej téme.

To, že sa v rámci jedného vyučovacieho predmetu môžu spojiť viaceré inovatívne metódy, sa môžete presvedčiť v priloženom dokumente, ktorý spája vedomosti z biológie a anglického jazyka.

Prečítané 192 krát