streda, 04 október 2017 08:49

Exkurzia žiakov v Bukóze holding a. s., Hencovce

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)
Dňa 28.9.2017 sa žiaci 9. ročníka zúčastnili exkurzie v Bukóze Hiolding, a.s. pod vedením vyučujúcej chémie Mgr. M. Hanoutovej, ktorá vedie v škole chemický krúžok, ktorý práve táto spoločnosť podporuje. V súčasnom modernom školstve, ku ktorému nesporne patrí aj naša škola, patria exkurzie k čoraz bežnejším formám vzdelávania, ktoré majú aj významný výchovný charakter.

Cieľom exkurzie bolo získanie poznatkov o chemickom závode v našom regióne, oboznámenie sa s produktmi, ktoré vyrába a s ktorými bežne prichádzame so styku, ako sú papier, hygienické a kompenzačné pomôcky. Žiaci mali ojedinelú a zriedkavú možnosť priamo pozorovať výrobné procesy, laboratórium a laboratórne skúšky produktov, pýtať sa na to, čo ich zaujíma. Uvedomili si, že chémia nie je len teoretická veda, ale mnohé poznatky z nej môžu využiť v bežnom živote. Dúfame, že exkurzia vzbudí záujem žiakov o štúdium chémie a pomôže im aj pri výbere strednej školy. Na exkurzii sa zúčastnila aj výchovná poradkyňa Mgr. J. Makarová.

Veľké poďakovanie patrí PaedDr. Ľ. Novákovej, ktorá nám pomohla exkurziu zorganizovať a celý deň nám bola výbornou sprievodkyňou.

Prečítané 132 krát