Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

Mgr. Františka Čakurdová

Mgr. Františka Čakurdová

pondelok, 26 jún 2017 21:36

Beseda s lesnými pedagógmi

Koncom mesiaca máj sa žiaci tried 1.C, 1.D, 3.B a 3.C zúčastnili besedy s lesnými pedagógmi v parku pri kaštieli, kde sa veľa dozvedeli o práci lesníkov, spoznali význam a funkciu lesa a rôzne zaujímavosti o prírode.
štvrtok, 03 november 2016 21:42

Hovorme o jedle - prváci

Do aktivít počas týždňa Hovorme o jedle boli zapojení aj žiaci prvého ročníka. Počas vyučovania sa rozprávali o zdravom životnom štýle, spoznávali zdravé a nezdravé potraviny a diskutovali o význame športu a pohybu pre zdravie.
streda, 26 október 2016 17:56

Popoludnie so strašidlami

Dňa 25. 10. 2016 žiaci 1.C a 1.D triedy netrpezlivo od rána čakali, kedy sa premenia na šantivé strašidlá a zažijú popoludnie plné hier, súťaží a zábavy.
streda, 29 jún 2016 05:35

English competition

V druhom polroku sa uskutočnila súťaž žiakov prvého a druhého ročníka v jazykových zručnostiach v anglickom jazyku.

Počas farebného týždňa zdravia, od 11.4. do 15.4., sa žiaci druhého až štvrtého ročníka zapojili do súťaže o najkrajšiu báseň o zdraví.
Nebolo jednoduché vybrať iba jednu báseň, lebo všetci autori vložili do svojej tvorby nadšenie, snahu a tvorivého ducha.