Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

streda, 05 júl 2017 21:38

Učili sa podnikať

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)
Žiaci 6. A a 5. A sa s pani učiteľkou RNDr. Janou Balážovou, konzultantkou neziskovej vzdelávacej organizácie JA Slovensko, zapojili do vzdelávacieho programu JA Základy podnikania.
Táto mimoškolská aktivita doplnila tradičnú skladbu vyučovacích predmetov, na ktorých sa stretávajú s finančnou gramotnosťou, aktivitami na rozvíjanie podnikateľských a ekonomických schopností. Počas cyklu piatich tém získavali žiaci hravou formou vedomosti o fungovaní a riadení ekonomických činností, o zodpovednosti v podnikaní, v systéme ekonomiky voľného trhu. Pani učiteľkou boli podnecovaní, aby hľadali možnosti svojich budúcich povolaní. Tému Peniaze žiaci väčšinou poznali z hodín na prvom stupni ZŠ. Spoznávali spôsoby použitia peňazí a základné princípy hospodárenia. V module Organizácia sa žiaci rozprávali o zdrojoch potrebných pre začatie podnikania, vysvetľovali si význam vzdelávania pre prípravu pracovníkov a manažérov, vymenovávali náklady spojené so založením podniku. V časti Manažment sa učili rozlišovať vlastnosti, na ktoré zamestnávatelia kladú dôraz pri výbere zamestnancov, zahrali sa na úspešné zvládnutie prijímacieho pohovoru do zamestnania. Žiakov veľmi zaujala praktická aktivita v module s názvom Výroba. Mali si vyskúšať a porovnať metódy kusovej a hromadnej výroby a vypočítať produktivitu práce a to tým, že v časovom limite skladali jednoduché perá na písanie. Na každý modul ponúkal vzdelávací program pracovný list, ktorý sa volal Podnikateľský žurnál s množstvom námetov a úloh pre žiakov. Záverečný modul Marketing mal žiakom pomôcť pochopiť princípy marketingu, vysvetliť prečo podniky robia reklamu. Sledovali rôzne metódy reklamy používané v časopisoch, novinách a v televízií. Na podnet pani učiteľky si žiaci vyrobili vlastné tričká s menom školy, ktorú navštevujú. Zároveň vymysleli reklamný slogan a nakreslili propagačný plagát svojej firmy – Farebné tričká. Okrem vlastných tričiek vyrobili tričká s menom školy aj pre učiteľov a pána riaditeľa. Prostredníctvom tejto vzdelávacej aktivity mohli žiaci nahliadnuť do sveta podnikania, ekonomiky a financií, s ktorým sa budú stretávať vo svojom profesionálnom živote.
Prečítané 1287 krát
Viac z tejto kategórie: « Piataci spoznávali Ľubovňu