nedeľa, 02 apríl 2017 18:40

Shakespeare's Club

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(3 hlasov)
Dňa 27.3.2017 sa na našej škole konal už druhý ročník súťaže v prednese anglickej poézie "Shakespeare´s Club".  Táto výnimočná súťaž recitácie a prednesu v angličtine je určená všetkým žiakom 1.stupňa.
Aj tento rok súťaž prebiehala v dvoch kategóriach. Prvá kategória bola určená prvákom a druhákom a druhá kategória pre tretiakov a štvrtákov. Konkurencia aj tento rok bola veľká. Zapojilo sa až 36 žiakov, ktorí si prišli vyskúšať svoje jazykové a recitačné schopnosti. Porota v zložení p.uč. Antalovej, Čakurdovej a Alexovičovej to mala ozaj ťažké.  Hodnotilo sa zvládnutie textu, výslovnosť a recitačné prevedenie.  Ostatní, aj keď sa neumiestnili, si zo súťaže odniesli veľa pekných zážitkov a najmä skúseností. Zlepšili si svoje rečnícke schopnosti a hlavne sebavedomie vo vystupovaní pred publikom. Víťazom blahoželáme a želáme veľa ďalších úspechov!

Ako sme sa umiestnili?

I.kategória

1.miesto - Barbora Matejková z 1.A a Nina Dančová z 2.B

2.miesto - Hana Al-Shukri z 1.B a Ema Lukáčová z 2.B

3.miesto - Sofia Pirochová a Nicole Šaľa z 2.B

II.kategória

1.miesto - Barbora Kalaninová zo 4.A a Eva Mária Turcmanovičová zo 4.B

2.miesto - Gabriela Dubová, Petra Chomová z 3.B a Karin Tkáčová zo 4.B

3.miesto - Noemi Vasilenková z 3.B, Hana Prochádzková zo 4.D, Natália Koncová zo 4.C

Prečítané 372 krát