Naše stránky používajú súbory cookies.

Ing. Janka Sudzinová, PhD.

Ing. Janka Sudzinová, PhD.

Cieľom krátkodobého výmenného pobytu žiakov na Slovensku bolo získať prvé spoločné projektové výstupy, získať nové vedomosti, osvojiť si učivo z viacerých predmetov, ale hlavne zlepšiť žiakom jazykové kompetencie, poskytnúť možnosť vzdelávať sa v medzinárodnom prostredí a nadviazať nové kamarátstva.
utorok, 18 február 2020 10:23

Mobilita Slovensko - Deň 5

Záverečný deň začal výmenou pedagogických skúseností. Naši kolegovia, učitelia gréckej partnerskej školy sa zúčastnili dvoch bežných hodín informatiky na našej škole. Naši žiaci predviedli, že bez problémov zvládajú robotiku a programovanie aj vtedy, keď je celá hodina odučená metódou CLIL v anglickom jazyku.

utorok, 18 február 2020 09:57

Mobilita Slovensko - Deň 4

Dnešným dňom sa nám (našim žiakom predovšetkým) podarilo ukončiť všetky projektové výstupy prvej mobility. A tak k záveru týždňa mobility, počas ktorého sme hosťovali našich partnerov z Grécka, Portugalska a Talianska môžeme konštatovať, že projektoví žiaci nielen zo Slovenska, ale aj z partnerských škôl odviedli úžasnú prácu a nielen to.

pondelok, 30 december 2019 00:00

Mesačný spravodaj projektových aktivít

Európsky projekt štyroch krajín, ktoré implementujú dohovor o detských právach do svojich školských vzdelávacích programov má za sebou úvodné mesiace nového školského roka.

Januárové aktivity projektu Detských práv v digitálnych príbehoch sa neniesli len duchu príprav na nadchádzajúcu mobilitu, na ktorú sa žiaci dôkladne pripravovali vytvorením scenárov pre digitálne príbehy a prípravou na otvorené hodiny P2P. Dokončili sme videovizitky projektového tímu a videodokument o škole. Projektové aktivity sa zameriavali aj na implementáciu detských práv do vzdelávania.

pondelok, 17 február 2020 23:02

Mobilita Slovensko - Deň 3

Tretí deň výmenného pobytu partnerských škôl projektu Erasmus+ na Slovensku patril poznávaniu historických miest regiónu. Keďže s históriou nášho mesta sa projektoví žiaci zoznámili už v priebehu prvých dvoch dní, navyše ju zdokumentovali vo svojich videodokumentoch, tretí deň patril poznávaniu širšieho okolia regiónu.

piatok, 14 február 2020 05:37

Mobilita Slovensko - Deň 2

Druhý deň bol podľa stanoveného programu plný aktivít a pracovných projektových povinností. Bol zároveň najdlhším pracovným dňom celého týždňa.

nedeľa, 09 február 2020 19:12

Týždeň detských práv na našej škole

Už od zajtra 10. 02. 2020 bude naša škola hosťujúcou školou pre našich projektových partnerov z Portugalska, Talianska a Grécka. 16 zahraničných žiakov v doprovode 7 učiteľov sa začlení do vzdelávacieho procesu na našej školy a stane sa jeho súčasťou na celý týždeň.

pondelok, 23 december 2019 09:55

Extra hodiny biológie v mesiaci december

Odhadnete pH podľa chuti? Túto problémovú otázku riešili naši šiestaci počas extra hodín biológie v decembri. Meranie pH sa často spája s pojmom kyslosť, čo v nás indikuje, že vieme pH odhadnúť na základe našich chuťových vnemov.

Od transportu materiálu a využívania príkazov zo zelenej palety nazývanej “action blocks” sme sa v decembri posunuli k príkazom zo žltej palety nazývaných aj “flow blocks”.

Strana 1 z 17