streda, 29 jún 2016 05:35

English competition

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)

V druhom polroku sa uskutočnila súťaž žiakov prvého a druhého ročníka v jazykových zručnostiach v anglickom jazyku.

Prvého kola sa zúčastnili takmer všetci prváci a druháci školy. Do druhého kola postúpilo 19 žiakov prvého ročníka a 45 žiakov druhého ročníka. Podľa počtu postupujúcich aj ocenených vidíme, že šikovných žiakov v našej škole JE neúrekom. V prvom ročníku sa na treťom mieste umiestnili 4 žiaci, na druhom mieste skončilo 5 žiakov a na prvom mieste až 7 žiakov. V druhom ročníku bolo na treťom mieste ocenených 5 žiakov, na druhom 4 žiaci a prvé miesto patrí tiež 4 žiakom. Všetkým zúčastneným prajeme veľa úspechov. Víťazom blahoželáme!

Súťaž pripravili učiteľky anglického jazyka v prvom a druhom ročníku: p. uč. Bacáková, Bačovčinová, Meňoščíková a Čakurdová

Prečítané 631 krát