Naše stránky používajú súbory cookies.

utorok, 24 máj 2016 20:28

Our best school lunch

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Tvorba projektov ako samostatný vyučovací predmet sa našej škole vyučuje už štvrtý rok. Zavedenie uvedeného predmetu do výučby predstavuje reflexiu na súčasné požiadavky trhu, ktoré sú založené na projektovaní v zmysle jeho chápania ako významného spoločenského nástroja pre uplatňovanie teoretických nápadov, myšlienok a vízií do reálneho života. Uvedený predmet zjednocuje teoretické poznatky získané z viacerých vyučovacích predmetov a v rámci praktickej realizácie umožňuje ich aplikáciu pri riešení problémových úloh.

V tomto školskom roku boli nosnou témou vyučovania predmetu Tvorba projektov v 5. a 6. ročníku národné jedlá. Hodiny zamerané na národnú gastronómiu sa niesli v duchu výroku slávneho francúzskeho filozofa, právnika a zakladateľa modernej vedeckej gastronómie, ako aj veľkého gurmána 19. storočia, Jean Anthelme Brillat-Savarina, ktorý povedal: “Povedz mi čo ješ, a ja ti poviem, kto si.” Tento výrok presne vyjadruje príslušnosť osôb k národnosti a národnej kultúre, nakoľko je isté, že národné jedlá patria ku kultúrnemu dedičstvu národa. Spolu s jazykom a zvykmi sa tradujú z generácie na generáciu.

Hlavnou materiálnou pomôckou žiakov boli tablety iPad, pomocou ktorých riešili jednotlivé projektové, problémové úlohy.

Prvou aktivitou medziročníkového projektu bolo vytvorenie vizitiek, v ktorých sa žiaci predstavili. Na vytvorenie vizitiek použili vlastné fotografie, ktoré upravili vo vybraných aplikáciách určených na editovanie fotografií, predovšetkým AdobrePhotoshop Touch, ale aj Strip Design alebo Pixlr Express, či PicsArt Photo Studio.

V tomto období zároveň prebiehalo aj šesť-týždňové hlasovanie o najlepší obed týždňa v našej školskej jedálni s cieľom zistiť, ktoré jedlá v rámci svojho jedálnička naši žiaci preferujú. Výsledky týždenného hlasovania boli často veľmi prekvapujúce, keďže žiaci väčšinou hlasovali za piatkové bezmäsité obedy ako napr. tvarohová žemľovka s jablkami, či ryžový nákyp s kompótom alebo lievance.

Hlavnou aktivitou uvedeného projektu bolo predstavenie obľúbeného národného jedla. Aby to žiaci nemali až také ľahké, recept svojho obľúbeného jedla museli spracovať do formy prezentácie v aplikácii Adobe Slate a v rámci medzipredmetového prepojenia predmetov informatika, anglický jazyk a biológia sú ich prezentácie v anglickom jazyku.

Hoci sa v ich prezentáciách nájdu gramatické chybičky, je potrebné oceniť, že v pomerne krátkom časovom intervale zvládli nielen gastronomickú terminológiu v anglickom jazyku, ale aj prácu s aplikáciou Adobe Slate a to všetko v súlade s autorským zákonom, nakoľko každá fotografia v ich prácach obsahuje odkaz na použité zdroje.

Kedže niektorí žiaci svoje aktivity už stihli finalizovať, ako to zvládli, môžete posúdiť z priložených prezentácií. Ďalšie žiacke prezentácie budú k dispozícii na našej webovej stránke po ich ukončení do konca školského roka.

Prečítané 1203 krát