Naše stránky používajú súbory cookies.

Mgr. Ivana Čepová

Mgr. Ivana Čepová

nedeľa, 28 január 2018 11:05

Rodný kraj

V školskom roku 2007/2008 sa uskutočnil už piaty ročník celoslovenskej výtvarno – literárnej súťaže Galandova matka. Témou projektu bol Rodný kraj.

nedeľa, 28 január 2018 07:59

Namaľujem svoju mamu

V sobotu 9. mája sa na letisku v Kamenici nad Cirochou konal už štvrtý ročník veľmi peknej akcie pod názvom Namaľujem svoju mamu. Jej cieľom bolo zapojiť sa do kampane BOJUJ, ktorá je venovaná boju proti rakovine. A ako v tom predchádzajúcom ročníku aj v tomto deti maľovali svoje mamičky.

nedeľa, 28 január 2018 07:43

Divadelný máj

So slnečným májom prichádza do života človeka nová radosť, mocná chuť všetko začať odznova, žiarivý ohník do očí, sladký spev i nové lásky. A s nimi aj nový a dobrý nápad spisovateľky Viery Čurmovej zrealizovať v jeden májový deň slávnosť hovoreného slova, ľudovej rozprávky a detskej divadelnej hry.

nedeľa, 28 január 2018 07:41

Škola v prírode 4.B a 4.C triedy

Posledný májový týždeň sa zúčastnili žiaci 4.B a 4.C triedy Školy v prírode. Ubytovaní sme boli v Tatranskej Lomnici v penzióne Encián. Fotodokumentáciu s popisom činnosti z jednotlivých dní nájdete v prezentáciách z každého dňa.

sobota, 27 január 2018 17:43

Súťaž o Naj...bosorku

13. december - Deň Svätej Lucie je jeden z najvýznamnejších stridžích dní. V čase predvianočného obdobia je považovaný za magický, pretože ho v minulosti sprevádzali bohaté zvyky, tradície a obyčaje...

nedeľa, 14 január 2018 23:00

1. a 2. kolo školského šachového turnaja

Dňa 16.11.2017 sa v našej škole uskutočnilo 1. kolo školského šachového turnaja. 1. kola sa zúčastnili žiaci 1. aj 2. stupňa.

štvrtok, 11 január 2018 21:56

Veronikin úspech

V školskom roku 2006/2007 sa žiaci našej školy zúčastnili aktivít a súťaží projektu Európska jar.

štvrtok, 11 január 2018 21:51

Dúhová mozaika práv dieťaťa

Práva dieťaťa boli vyhlásené 20. novembra 1959 v OSN. Obsahujú 10 morálnych princípov, ktoré potvrdzujú, že „ ľudstvo je povinné dať dieťaťu to najlepšie, čo má“.

streda, 10 január 2018 12:10

Nová výzdoba školy

Určite ste si všimli, že v priestoroch našej školy pribudla výzdoba, ktorú zrealizovali Mgr. Ivana Čepová, Mgr. Renáta Vatahová a PaedDr. Ingrid Závodská. Na jednotlivých farebných paneloch sú zobrazené rôzne témy.

streda, 10 január 2018 12:07

Voda, to je keď...

V rámci aktivít venovaných Dňu Zeme sme spoločne s niektorými žiakmi našej školy v priebehu celého týždňa pracovali na ďalšej téme „Voda“. Žiaci, ktorí pracovali pod vedením pani učiteliek Čepovej, Niskáčovej, Vatahovej, Kucerovej a Bačovčinovej A. vytvorili obrovskú farebnú rybu s obláčikmi a kvapkami dažďa. Je to však rozprávková rybka, ktorá skrýva v každej svojej šupinke obrázok. Aj v obláčikoch a kvapkách môžeme vidieť rôzne obrázky, ktoré sa týkajú tejto témy.

Strana 6 z 23