Naše stránky používajú súbory cookies.

Mgr. Renáta Vatahová

Mgr. Renáta Vatahová

štvrtok, 11 január 2018 21:45

Školský karneval 2008

Fašiangy sú už tradične časom plesov, zábav a karnevalov. Karneval nechýbal ani na našej základnej škole. Konal sa 5.2. 2008.

V školskom roku 2006/2007 sa uskutočnila písmenková súťaž „Písmenkový prešovský kraj“. Ulohou žiakov bolo vymýšľať rôzne rozprávky a básničky o písmenkách. No a v tomto školskom roku bolo zas úlohou žiakov rozprávočky a básničky ilustrovať.

štvrtok, 11 január 2018 21:41

Korčuľovanie nás baví - zima 2008

Žiaci 1. stupňa sa na nedostatok pohybu vo vyučovacom procese naozaj nemôžu sťažovať. Už niekoľko rokov je totiž súčasťou výučby telesnej výchovy v zimnom období aj korčuľovanie.

Medzinárodný týždeň priateľstva sme si pripomenuli na našej škole tak trochu netradične. Zhotovili sme dlhokánsku reťaz priateľstva z portrétov našich kamarátov, ktorá zdobí priestory našej školy.

štvrtok, 11 január 2018 21:17

Vesmír očami detí

Každoročne organizuje Vihorlatská hvezdáreň v Humennom okresné kolá výtvarnej súťaže pre okresy Humenné, Snina, Vranov nad Topľou a Medzilaborce. V tomto školskom roku to bol už XXII. ročník. Téma vesmíru je pre deti stále aktuálna a zaujímavá.
štvrtok, 11 január 2018 21:12

Deň narcisov - 11. apríl 2008

V piatok, 11. apríla 2008 bol mimoriadny deň v kalendári. Bol to deň, kedy všetci ľudia na celom Slovensku si viac uvedomovali cenu života – ľudského života a cenu zdravia. Dobrovoľnou finančnou zbierkou tak prispievali na konto Ligy proti rakovine.

štvrtok, 11 január 2018 21:09

Malí spisovatelia 1. B triedy

Každý učiteľ hľadá stále nové impulzy, námety, projekty a podujatia, ktorými sa usiluje pritiahnuť deti ku knihám. V rámci dlhodobého projektu Deti a knihy, pripravila pani učiteľka 1.B triedy výnimočný projekt pod názvom „ Môj šlabikár.“

utorok, 09 január 2018 00:36

Návšteva u ,,našich“ starkých

Sviatočné podujatie venované Dňu matiek a Medzinárodnému dňu rodiny sa 13. mája konalo v Domove dôchodcov a DSS na Mierovej ulici v Humennom.Peknými básničkami, pesničkami a tančekom pozdravili žiaci 1.B pod vedením triednej učiteľky babičky a deduškov.

utorok, 09 január 2018 00:03

Týždeň zdravia

16. októbra si pripomíname Svetový deň boja proti hladu a Svetový deň výživy . Pri tejto príležitosti sme na našej škole vyhlásili Týždeň zdravia v čase od 13.- 18.10.2008.

pondelok, 08 január 2018 23:49

Tony papiera zachránia stromy

Už niekoľko rokov zber papiera nie je ľahostajný väčšine z nás v našej škole. Vieme, že zberový papier je významnou surovinou pri výrobe hygienických, baliacich a obalových papierov. Ak vrátime papier späť do výroby, znížime množstvo odpadov, ktoré by skončili na skládke alebo v spaľovni.

Strana 6 z 14