Naše stránky používajú súbory cookies.

Mgr. Renáta Vatahová

Mgr. Renáta Vatahová

utorok, 14 október 2014 17:26

Budeme sa cítiť ako ryba vo vode

Vieme, že pestrý jedálny lístok je zárukou dobrého zdravia. To, že sem-tam dokážeme z jedálneho lístka vyčiarknuť nezdravé jedlá ako hranolčeky, kolu a aby sa nepovedalo, trochu ho obohatiť aj o ovocie a zeleninu, nestačí.

Dňa 16.9.2014 štvrtáci navštívili zábavno-technické centrum Steel Park v Košiciach.

utorok, 14 október 2014 16:44

Oplatí sa súťažiť

Dňa 24.9. 2014 sme si na škole pripomenuli Svetový deň mlieka na školách. Okrem prednášky si niektoré triedy z 1.stupňa  tento  sviatok spestrili blokovým vyučovaním s kravičkou Eličkou z výučbového DVD a témy o mlieku prepojili celým vyučovacím procesom.

Štafetu súťaženia v rámci Farebného týždňa zdravia prevzali v utorok žiaci druhého stupňa.

Tento školský rok sme sa opäť rozhodli pripojiť k oslave Svetového dňa zdravia - 7.apríla. Je to deň, kedy bola v roku 1948 založená svetová zdravotnícka organizácia, ktorej cieľom je celkové zlepšenie kvality života všetkých ľudí.

utorok, 15 apríl 2014 18:31

Oslava MDŽ v Domove dôchodcov

Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien sme svojim spevom, krásnymi básňami a tancom prišli dňa 10. marca 2014 potešiť srdcia žien v Domove dôchodcov na Laboreckej ulici. Cieľom nášho vystúpenia bolo zlepšiť náladu a vzdať úctu všetkým ženám.

utorok, 15 apríl 2014 18:27

Spomienky na časy dávno minulé...

Žiaci 3.b triedy spoločne so svojou triednou pani učiteľkou umožnili starkým nazrieť do tajomstiev vyučovania. Starkí, ktorí pozvanie prijali, zažili príjemné chvíle v kruhu svojich vnúčat.

utorok, 15 apríl 2014 18:18

1.kolo: Viacboj všestrannosti

Dňa 12.11.2013 športuchtiví žiaci 1. stupňa mali možnosť zmerať si svoje sily v rôznych športových disciplínach. V rámci týždňa boja proti drogám pod heslom „Vyzvi srdce k pohybu“ sa zapojili do športovej súťaže  Viacboj všestrannosti.

Dobré čitateľské zručnosti vytvárajú predpoklad pre zvládnutie všetkých vyučovacích predmetov, preto patria na našej škole  v rámci školského vzdelávania  medzi kľúčové oblasti.

štvrtok, 27 marec 2014 10:19

Vyučovať nie je vôbec ľahká vec

O tom sa presvedčili žiaci 3.B triedy, ktorí si pripravili vyučovaciu hodinu o dopravnej výchove pre druhákov pod vedením svojej triednej učiteľky. Spočiatku sa trochu zapotili keď pred druhákov predstúpili.

Strana 11 z 13