Naše stránky používajú súbory cookies.

Mgr. Renáta Vatahová

Mgr. Renáta Vatahová

štvrtok, 08 január 2015 09:10

O nás... FLAME

Tancujeme, lebo milujeme tanec.

štvrtok, 08 január 2015 09:04

Vianoce pre seniorov

Vianoce už od nepamäti patria k najobľúbenejším sviatkom v roku.

štvrtok, 08 január 2015 08:59

Obloha na dlani...v planetáriu Prešov

Dňa 11.12.2014 sa štvrtáci vybrali v rámci exkurzie za záhadami vesmíru do planetária v Prešove.

V novembri 2014 sa v našej škole konala súťaž pod názvom Kráľ pravopisu zo SJL. Celkovo súťaž absolvovalo 45 štvrtákov.

utorok, 14 október 2014 17:26

Budeme sa cítiť ako ryba vo vode

Vieme, že pestrý jedálny lístok je zárukou dobrého zdravia. To, že sem-tam dokážeme z jedálneho lístka vyčiarknuť nezdravé jedlá ako hranolčeky, kolu a aby sa nepovedalo, trochu ho obohatiť aj o ovocie a zeleninu, nestačí.

Dňa 16.9.2014 štvrtáci navštívili zábavno-technické centrum Steel Park v Košiciach.

utorok, 14 október 2014 16:44

Oplatí sa súťažiť

Dňa 24.9. 2014 sme si na škole pripomenuli Svetový deň mlieka na školách. Okrem prednášky si niektoré triedy z 1.stupňa  tento  sviatok spestrili blokovým vyučovaním s kravičkou Eličkou z výučbového DVD a témy o mlieku prepojili celým vyučovacím procesom.

Štafetu súťaženia v rámci Farebného týždňa zdravia prevzali v utorok žiaci druhého stupňa.

Tento školský rok sme sa opäť rozhodli pripojiť k oslave Svetového dňa zdravia - 7.apríla. Je to deň, kedy bola v roku 1948 založená svetová zdravotnícka organizácia, ktorej cieľom je celkové zlepšenie kvality života všetkých ľudí.

utorok, 15 apríl 2014 18:31

Oslava MDŽ v Domove dôchodcov

Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien sme svojim spevom, krásnymi básňami a tancom prišli dňa 10. marca 2014 potešiť srdcia žien v Domove dôchodcov na Laboreckej ulici. Cieľom nášho vystúpenia bolo zlepšiť náladu a vzdať úctu všetkým ženám.

Strana 11 z 14