Naše stránky používajú súbory cookies.

Mgr. Renáta Vatahová

Mgr. Renáta Vatahová

V piatok 31. mája 2019 sa štvrtáci v rámci učiva vlastivedy vybrali na exkurziu do Hanušoviec nad Topľou.

utorok, 04 jún 2019 19:34

S bicyklovaním sme neskončili...

Pred všetkými cyklistami z našej školy klobúk dole a jedno veľké ĎAKUJEME, že sa zapojili do kampane Do školy na bicykli 2019.

Deň, keď si na oblečenie pripíname žltý kvet narcisu ako symbol spolupatričnosti s ľuďmi bojujúcimi s rakovinou, pripadol tento rok na 11.4.2019.

sobota, 04 máj 2019 11:49

FTZ: Zdravím k úspechu

„Zdravie je oblasť, v ktorej sa stále máme čo učiť“, uviedla pani Lobová z RÚVZ v Humennom.

V rámci Farebného týždňa zdravia sme pre žiakov 1.stupňa pripravili aktivitu Hravo – zdravo.

3.apríla 2019 sme netrpezlivo očakávali príchod našich tetušiek z Denného centra na Laboreckej ulici, pretože sa rozhodli inštalovať veľkonočnú výstavku svojich výrobkov v našej škole.

22. marec je svetovým dňom vody. Vo vyučovacom procese učitelia využívajú veľa tvorivých, motivačných a zaujímavých úloh pri téme „VODA“.

Medzinárodný týždeň priateľstva si 68 prvákov na našej škole pripomenulo tak trochu netradične – Iskierkou priateľstva.

pondelok, 04 marec 2019 18:59

Priateľstvá za to stoja

Posledný februárový týždeň v rámci Medzinárodného týždňa priateľstva sme sa rozhodli venovať rozvíjaniu priateľstva.

Tohtoročný karneval pre žiakov 4.B triedy sa konal 30.januára 2019 tak trošku netradične – s predškolákmi MŠ Štefánikova, no a malo to svoje čaro.

Strana 2 z 14