Naše stránky používajú súbory cookies.

Administrátor

Administrátor

Januárové aktuality o prácach na našom projekte.
Projektové aktivity našej školy pokračujú aj v úvode kalendárneho roka 2016. Pedagógovia našej školy sú aktuálne na prvom medzinárodnom stretnutí učiteľov zapojených do projektu SOS Planet - A Robotics Project v španielskej Valencii. Spolu s kolegami z Grécka, Poľska, Turecka a Španielska absolvujeme úvodné školenia základov robotiky a programovania robotov EV3 Mindstorms. Predmetom stretnutia je aj analýza a plánovanie projektových aktivít na nasledujúce dva roky a príprava mobilít žiakov z jednotlivých krajín.
Aktuálne informácie o prácach na našom projekte
štvrtok, 17 december 2015 22:56

Mindstorm EV3 First Touch

Lego stavebnice vo svojich rôznych prevedeniach predstavujú už viac ako 80 rokov obľúbené "hračky" detí ale aj dospelých rôznych vekových kategórií. Keď ich v roku 1932 dánsky tesár Ole Kirk Christiansen vynašiel, boli drevené a meno LEGO im dal z dánskych slov "leg godt" (hraj sa dobre).. Určite vtedy ani len netušil, že raz sa z jeho kociek budú vyrábať aj roboty, ktoré sa budú dať programovať pomocou tabletov a mobilných telefónov...
sobota, 12 december 2015 17:27

PYTAGORIÁDA - školské kolo 2015

Dňa 8. a 9. decembra 2015 sa konalo školské kolo 37. ročníka matematickej súťaže Pytagoriáda. Z 5. až 9. ročníka sa do súťaže zapojilo 113 žiakov.

Aktuálne informácie o prácach na našom projekte
Aktuálne informácie o prácach na našom projekte
sobota, 12 september 2015 09:17

Erasmus+ "SOS Planet - A Robotics Project"

Pedagógovia ale aj žiaci našej školy sa dlhodobo a pravidelne zapájajú do aktivít Európskej únie pre vzdelávanie, odbornú pripravu, mládež a šport. Na sklonku minulého roka bola Európskou komisiou zverejnená výzva na podávanie žiadostí na rok 2015 pre nové projekty a mobility v rámci programu Erasmus+. Program poskytuje finančné granty na projekty nadnárodnej spolupráce na všetkých stupňoch vzdelávania.

Žiaci VI.A, B a C triedy sa v máji zúčastnili exkurzie do Múzea moderného umenia A. Warhola v Medzilaborciach a zároveň navštívili aj Chrám Svätého Ducha.

sobota, 20 jún 2015 20:20

Ako sa oblieka šiesta B

Žiaci VI. B pripravili na hodinách IKP ( Práca s informáciami a komunikácia) projekt pod názvom AKO SA OBLIEKAME. Boli rozdelení do štyroch skupín, mali si sami vymyslieť zameranie svojej módnej prehliadky. Bolo veľmi ťažké určiť najlepšieho, každá skupina si dala záležať na príprave.

Strana 12 z 18