Naše stránky používajú súbory cookies.

Administrátor

Administrátor

Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu - Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu organizovala dňa 16. mája 2019 v Bratislave medzisektorovú diseminačnú konferenciu s názvom „Erasmus+ spája,“ ktorej cieľom bolo diskutovať o súčasných výzvach v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy na Slovensku a predstaviť odbornej verejnosti projekty Erasmus+, ktoré sa snažia na tieto výzvy reagovať.

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) zverejnil aj tohto roku najnovšie rebríčky základných a stredných škôl na Slovensku. V aktuálnom hodnotení sme opäť medzi humenskými školami najvyššie a sme teda opäť (podľa kritérií INEKO) najlepšou humenskou základnou školou. Oveľa viac nás teší fakt, že oproti minuloročnému hodnoteniu sme sa v hodnotení škôl Prešovského kraja posunuli opäť vyššie.

piatok, 12 apríl 2019 05:59

Krajské kolo vo volejbale žiakov ZŠ

Dňa 11. 4. 2019 sa vo Svidníku konalo krajské kolo vo volejbale žiakov ZŠ. Deväť škôl Prešovského kraja bolo rozdelených do troch základných skupín, v ktorých sa hralo systémom každý s každým. Prvé družstvá boli nasadené na základe minuloročného umiestnenia, ostatné boli do skupín vylosované.

pondelok, 01 apríl 2019 20:21

Prenikavý úspech našich šachistov

Dňa 26. 3. 2019 sa MsKS v Humennom konali majstrovstvá SR v zrýchlenom šachu zmiešaných družstiev žiakov základných a stredných škôl.

sobota, 23 marec 2019 21:05

Dotknite sa Apple technológií

Špičkové IT technológie spoločnosti Apple sú súčasťou vzdelávania na našej škole už takmer 10 rokov. iPady sú u nás nielen súčasťou vyučovania informatiky a ďalších predmetov, ale pre pedagógov našej školy aj každodenným pomocníkom pri ich príprave na vyučovanie a spracovaní bežnej učiteľskej agendy.

Riaditeľka Základnej školy Dargovských hrdinov 19, v Humennom na základe Všeobecne záväzného nariadenia mesta Humenné č. 147/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 125/2013 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov činností v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné, v znení neskorších úprav s účinnosťou od 1. 4. 2019 určuje výšku finančných nákladov na nákup potravín v 3. pásme podľa vekových kategórií stravníkov takto:

nedeľa, 13 január 2019 08:01

Program of the 1st mobility ERASMUS+

Program of the 1st mobility ERASMUS+ project
 Little steps make a difference.
 Together, we care for our home. Humenne, Slovakia January 14th - January 18th, 2019.

Dňa 4.12.2018 sa vo Vranove nad Topľou konalo krajské kolo v zrýchlenom šachu žiakov a žiačok ZŠ. Najprenikavejší úspech získala Olívia Seková, ktorá obsadila 3. miesto.

sobota, 10 november 2018 21:13

Olympiáda zo slovenského jazyka

Olympiáda zo slovenského jazyka v našej škole je jednou z foriem dobrovoľnej činnosti žiakov a učiteľov. Je vyhlasovaná IUVENTOU ako postupová súťaž s tým, že do vyššieho kola sa môže dostať iba 1 žiak – za školu, za okres, za kraj.

štvrtok, 08 november 2018 22:16

Naši žiaci opäť úspešní v šachu

V piatok 26. októbra sa v priestoroch humenského Reinteru konali Školské majstrovstvá okresu Humenné v šachu základných škôl a 1. stupňa osemročných gymnázií pre školský rok 2018/2019

Strana 1 z 17