Naše stránky používajú súbory cookies.

Mgr. Monika Ondušková

Mgr. Monika Ondušková

Bolo nás dosť. Takto sa môžeme pochváliť s aktívnou účasťou na Hviezdoslavovom Kubíne. Niekedy si myslíme, že o recitáciu už ani nie je záujem. Omyl. Tento ročník nás presvedčil o opaku.

piatok, 28 február 2014 11:35

Dobrodružná rodinná dovolenka

Dobrodružná rodinná dovolenka– bola súťažnou témou prác druhej kategórie celoslovenskej súťaže vo vlastnej tvorbe /teda žiakov od 10 do 12 rokov/ v rámci 22. ročníka projektu Európa v škole. Žiaci mali možnosť s odstupom času zaspomínať si na momenty prežité s rodičmi počas voľných /víkendových či prázdninových/ chvíľ.

nedeľa, 16 február 2014 09:59

Valentínka

A kto bol sv. Valentín? Jedna z legiend vraví, že sv. Valentín bol kňaz žijúci v Ríme v 3. storočí.

sobota, 08 február 2014 16:38

Maškarný bál

Deti po prevzatí vysvedčení si ho zaslúžili. Tí, ktorí boli spokojní, sa vytancovali dosýta. Prečo aj nie. Hudba, atmosféra a nálada boli perfektné.

štvrtok, 06 február 2014 13:10

Dajže, Bože, dobrý deň...

Dajže, Bože, dobrý deň... aby vás nestihla povodeň. Alebo – láska a zmierlivosť nech je váš stály hosť! Takto aj inak vinšovali fašiangoví zabávači žiakom našej školy dnes, v deň polročného vysvedčenia.

nedeľa, 05 január 2014 00:00

Sme Európania

Sme Európania Je názov projektu, ktorý sa realizoval v jesennom období vďaka iniciatíve ZŠ s vyučovacím jazykom ukrajinským na Lesnej ulici v Humennom. Bol financovaný z fondov Mestského úradu v Humennom. Zúčastnili sa ho školy na území mesta, teda aj my.

nedeľa, 05 január 2014 00:00

Vianočná akadémia

Stala sa na našej škole predzvesťou Vianoc a vianočných prázdnin. Tešia sa na ňu deti, učitelia, rodičia a vracajú sa na ňu pozrieť aj naši bývali žiaci. Umocňuje atmosféru slávnostných chvíľ a necháva citové zážitky.

sobota, 04 január 2014 00:00

Školský čin roka

Určite ste v čase Vianoc sledovali projekt Srdce pre deti. Jeho súčasťou bol aj celoročný štátny projekt Detský čin roka, vyhodnotenie ktorého bolo 10. decembra 2013 za účasti ministra školstva Dušana Čaploviča. Mali sme to možnosť vidieť aj v TV.

pondelok, 09 december 2013 13:56

Navštívil nás Mikuláš

Milé deti, tak aká je nálada po Mikulášovi? Nebolia vás brušká od sladkostí? Veríme, že cez víkend ste všetko pretrávili a teraz už s radosťou budete čakať na Vianoce. Ale na chvíľu odbočím a podám informácie tým, ktorí v piatok 6.12. v škole neboli. Navštívil nás Mikuláš.

pondelok, 11 február 2013 20:12

Súťaž v recitácii povestí

Recitovali sme povesti, ...

Strana 5 z 6