Naše stránky používajú súbory cookies.

utorok, 28 apríl 2015 17:41

Farebný týždeň zdravia 2015

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

Tretí aprílový týždeň na našej škole bol naozaj pestrý. Pripravili sme „Farebný týždeň zdravia”, ktorého cieľom bolo poukázať na zdravý životný štýl.

Na tému konkrétneho dňa všetkých upozorňovala farba, v ktorej sme boli oblečení. Farby boli nasledovné:

ČERVENÝ PONDELOK - Deň zdravého srdca

ZELENÝ UTOROK – Deň za zdravú výživu

MODRÁ STREDA – Deň za duševné zdravie

BIELY ŠTVRTOK - Deň boja proti šikanovaniu

ŽLTÝ PIATOK – Deň boja proti rakovine

Žiaci 1.-7.ročníka počas týždňa lúštili tajničku, ktorej riešením bolo ,,TAJOMSTVO ZDRAVIA“. Pozostávala zo šestnástich úloh a tie sa postupne k žiakom dostávali prostredníctvom spracovaných tém na každý deň. V nich boli ukryté aj správne odpovede. Za správne vylúštenie bolo 20 žiakov odmenených. Súčasťou tejto akcie bolo hodnotené aj farebné oblečenie žiakov a zdravá desiata príslušnej farby, za ktoré triedy získavali body. Za učiteľov, ktorí sa k farebnému týždňu pridali sa pripočítalo triedam 10 bodov naviac. Keďže na 1.stupni všetky deti húževnato bojovali, odmenili sme všetkých – loptami, ktorých je akosi vždy málo. Žiaci 2.stupňa mali vynikajúcu motiváciu, prečo nezabudnúť obliesť sa do určenej farby. Hrali o žolíky a vyhrať mohla len jedna trieda. Podľa percentuálneho vyhodnotenia tried sa na 1.mieste umiestnila trieda 7.A. A tak každý žiak získal 1 žolíka. Počas týždňa sa maľovali zdravé srdcia, tvorili pracovné listy a stále sa súťažilo. Zaujímavou aktivitou bola súťaž pomiešaných šiestich družstiev žiakov 4.-7.ročníkov. Ich úlohou bolo zvládnuť 6 stanovíšť, v ktorých sa úkryvalo 6 tajomstiev zdravia, ktoré mali svoje rôzne pomenovania.

 

1.OBEZITA A POHYB: - žiaci si vyskúšali rôzne športové disciplíny – skákanie cez švihadlo, do diaľky, hádzanie loptičiek...Utvrdili sa, že pohyb (šport) prispieva k lepšej koncentrácií, získava sa viac energie a pomáha aj vpráci, v škole podávať lepšie výsledky.

 

2.CHOROBY TELA - BOJ PROTI DROGÁM:na začiatku si žiaci prezreli obrazovú prezentáciu, v ktorej videli deti, ako začali s alkoholom, ktorý zmenil ich život. Potom fotografie ľudí pred užívaním drog a po ich užití a porovnávali tvare fajčiarov a nefajčiarov. Praktická 4asť spočívala v zničení drog-názvy jednotlivych drog boli napísané na loptičkách a tie museli tromi pokusmi trafiť do odpadkoveho koša. Alkohol museli spútať obručou,teda na flašu s nápisom alkohol museli hodiť 3 kruhy, čím najrozšírenejšiu drogu-alkohol spútali.

 

3.EGOIZMUS: - žiaci písali list, v ktorom mali použiť vzácne slovíčka - ďakujem, prepáč, želáme Ti. Mottom bolo Zdravé vzťahy robia človeka zdravým. Touto disciplínou sme sa zamerali na potláčanie egoizmu používaním slov, ktoré vnášajú do bežného života dôveru, toleranciu a priateľstvo. Hodnotilo sa správne písanie listu, použitie slovíčok aj pravopis. Po obsahovej stránke práce boli na dobrej úrovni, problémy im robila forma listu a pravopis.

 

4.ZDRAVÁ VÝŽIVA – POKAZENÝ ŽALÚDOK: - zdravá strava neznamená len kvalitné "palivo" pre svaly. Zdravá strava znamená aj výživu pre mozog. A tak súťažiaci ochutnávali, ovoňávali a zatrieďovali potraviny do skupn zdravého a nezdravého jedla.

 

5.ZDRAVÁ ZEM – ZNIČENÉ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE:- Úlohou družstva bolo vyriešiť pojmové pexeso z problematiky životného prostredia, ktoré bolo v anglickom jazyku. Za každú správne priradenú dvojicu ziskalo družstvo bod. Najpriek obavám z obtiažnosti to každá súťažiaca skupina zvládla výbornr.

 

6.STRES – DUŠEVNÁ POHODA, RELAX: - čím sa človek viac trápi problémami , tým väčší je jeho pocit napätia, nepodáva žiadny veľký výkon a cíti sa unavený. A práve relaxácia pomáha zbaviť sa únavy a načerpať nová sily. Vyskúšali si to všetci súťažiaci, ktorí 5 minút ležali v pozícii, ktorú Indovia nazývajú savásana - telo aj myseľ v nej musia úplne relaxovať.

 

V celkovom hodnotení sa na 1. mieste sa umiestnilo družstvo dievčat ŠMOULINKY (62 bodov) - 4.A Anička Kasaničová a Emma Murinová, 5.A Natália Rošková, 6.A Adriána Racová, 6.D Viktória Jevčičová, 7.A Viktória Drugová. Víťazom a všetkým zúčastneným blahoželáme. Za krásne pripravený a vydarený týždeň ďakujeme členom Školy podporujúcej zdravie a veríme, že aktivity, ktoré pripravili, aspoň čiastočne nasmerujú vetkých na správnu cestu k zdraviu. Veľa zdravia, žiaci!

Prečítané 1910 krát