Mgr. Renáta Vatahová

Mgr. Renáta Vatahová

nedeľa, 04 február 2018 09:43

Veselé fašiangové popoludnie

Fašiangový čas - toto príjemné obdobie radosti, karnevalov a oživovania ľudových tradícií - naplno prežívali seniori v Dennom centre na Laboreckej ulici a my sme boli s nimi.

nedeľa, 28 január 2018 11:38

Úspech tanečnej skupiny Flame

8. mája 2008 sa uskutočnil v Humennom tradičný Festival tancov, tohto roku už XII. ročník. Ide o jediný festival svojho druhu v našom meste, kde majú tanečníci skvelú príležitosť predstaviť sa nielen pred publikom, ale aj medzi sebou navzájom.

nedeľa, 28 január 2018 11:16

Prvé verejné vystúpenie

6. 6. 2008 sa uskutočnil v Mestskej športovej hale tanečný festival Crazy day dance, ako vyvrcholenie projektu Otvorený tanečný klub podporený projektom Hodina deťom. Dvoma vystúpeniami sa predstavil aj náš Tanečný súbor Flame, ktorý pracuje 9 rokov.

nedeľa, 28 január 2018 08:53

Na známosť sa všetkým dáva...

„Chystá sa tu veľký bál, fašiangový karneval. Priprav masku, tak znie rada, urobíme spolu hada“. 23 žiakov 2. B triedy sa premenilo na rozprávkové bytosti – známe, menej známe, ba aj neznáme.

nedeľa, 28 január 2018 08:44

Valentínske všeličo

Február, mesiac, kedy zima ešte dosť dôrazne dáva človeku pocítiť, že sa len tak ľahko nevzdá svojho kraľovania, v sebe ukrýva i hrejivé chvíle. Jednou z nich je určite sviatok zamilovaných – Valentín V našej škole bol 13.február 2009 tak trochu výnimočný.

nedeľa, 28 január 2018 08:12

Deň narcisov 2009

Tohtoročný v poradí už 13. ročník verejnej finančnej zbierky Deň narcisov sa uskutočnil 17. apríla 2009. Po štyri predošlé školské roky sme sa aj my žiaci a učitelia našej školy pripojili k myšlienkam Ligy proti rakovine pomáhať a organizovali sme finančné zbierky.

Takmer každý sviatok má svoje korene v dávnej minulosti a výnimkou nie je ani Deň matiek, ktorý sa u nás oslavuje pod týmto názvom až po r. 1989. Sviatok, ktorý oslavujú v mnohých krajinách dvíha na piedestál hádam najdôležitejší článok základu spoločnosti rodiny - mamu.

štvrtok, 11 január 2018 21:47

Fašiangová diskotéka

Fašiangy – Turice, Veľká Noc príde kto nemá kožuška zima mu bude...“ Takmer všetci poznáme tieto slová známej pesničky, ktorá sprevádza obdobie od Troch kráľov do Popolcovej stredy – fašiangy.
štvrtok, 11 január 2018 21:45

Školský karneval 2008

Fašiangy sú už tradične časom plesov, zábav a karnevalov. Karneval nechýbal ani na našej základnej škole. Konal sa 5.2. 2008.

V školskom roku 2006/2007 sa uskutočnila písmenková súťaž „Písmenkový prešovský kraj“. Ulohou žiakov bolo vymýšľať rôzne rozprávky a básničky o písmenkách. No a v tomto školskom roku bolo zas úlohou žiakov rozprávočky a básničky ilustrovať.

Strana 1 z 9