Naše stránky používajú súbory cookies.

piatok, 11 apríl 2014 11:22

Beseda s kapitánkou OPZ

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(3 hlasov)

Všetko to, čo sa učíme na občianskej náuke vo 8. ročníku, pani kpt. Čopanová, PhDr. z OPZ, počas besedy s ôsmakmi len potvrdila. Chcete vedieť konkrétne – čo? Nuž to, že už aj mladiství sa, bohužiaľ, podieľajú na kriminálnej činnosti takmer 15%.

Najčastejšou delikvenciou sú vandalizmus, krádeže, popíjanie alkoholických nápojov, fajčenie mladistvých, mravnostná delikvencia a šikanovanie. Mrzí nás, že sa s nimi stretávame aj u našich žiakov. Ťažko chápeme tých vandalov, ktorí napríklad vo vynovených priestoroch školy ničia nielen majetok triedy, ale „vadia“ im aj sadrokartonové múry okolo okien na chodbách pri šatniach TV a nové WC. Pravidelné si na nich skúšajú silu svojich úderov, overujú „majstrovské umenie,“ čím značne poškodzujú majetok školy. Napĺňajú tým skutkovú podstatu trestných činov u mladistvých. Samozrejme, „hrdinovia školy“ sa k svojej činnosti nepriznajú. Veď to všetko treba finančne nahradiť, resp. by rodičia museli prísť opraviť. A ostatní ich kryjeme. Vytvárame tak živnú pôdu pre majetkovú kriminalitu.

Druhým faktorom napĺňajúcim skutkovú podstatu je násilie páchané maloletými a mladistvými. V kolektívoch často dochádza k verbálnej i fyzickej agresii, k ironickým poznámkam, nadávkam, bitkám, vyhrážaniu sa. Niekedy dochádza k takej agresivite a k cynickosti, až sa mnohí nad tým pozastavujeme. Pani PhDr. Čopanová potvrdila, že šikanovanie je akékoľvek správanie sa, ktorého zámerom je akokoľvek ublížiť, ponížiť a zosmiešniť. Šikanovaní jedinci nemajú veľa možností na riešenie, lebo kolektívy nechcú svedčiť – takisto z obavy, že šikanovaní budú aj oni. V takomto prípade sa treba zdôveriť rodičom, triednemu učiteľovi, Linke dôvery, alebo hocikomu, komu dôverujete. Nie je pravda, že sa to nedá riešiť. Až by ste sa divili, ako tí, ktorí šikanujú, skrotnú. V každom prípade – tí, čo šikanujú, sú zakomplexovaní ľudia, ktorým v živote niečo chýba. Nevieme presne čo, ale na prvom mieste je to určite láska a pohoda.

Škoda, že hodina uplynula tak rýchlo. Veľmi veľa by sa dalo pohovoriť o fajčení, pití alkoholických nápojov, potulovaní sa žiakov v neskorých večerných hodinách po „zákutiach“ mesta a po reštauráciách. Aj keď nebol čas sa k tomu vyjadriť, žiaci z úst kpt. počuli, že ide o porušovanie školského poriadku a keď polícia, ktorá pri kontrolách v meste takéto priestupky zistí, upozorní rodičov a nechá konať školu.

Nuž, moji milí, všetko má svoj čas. Nenapodobňujte dospelých. Čas veľmi rýchlo plynie. Raz budete chcieť byť deťmi, ale život sa vrátiť nedá. V detstve si vychutnajte detstvo a všetko, čo k nemu patrí, a v dospelosti konajte dospelácky, s rozumom, aby ste pre svoje deti boli dobrým príkladom.

{fcomment}

Prečítané 2096 krát
Viac z tejto kategórie: « Ekohra 1.kolo: Viacboj všestrannosti »