Naše stránky používajú súbory cookies.

streda, 19 marec 2014 14:37

Školské kolo súťaže AMFO 2014

Napísal
Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)

Dňa 17. 3. sa na našej škole uskutočnilo školské kolo 42. ročníka fotografickej súťaže AMFO 2014.

Do regionálneho kola, ktoré sa koná 21. 3. 2014 postúpili tieto práce:

Postupová súťaž a výstava amatérskej fotografie je určená deťom, mládeži a dospelým v troch vekových skupinách v okresoch Snina, Medzilaborce a Humenné. Okrem vekovej kategorizácie sa súťaž koná v troch základných kategóriách: čiernobiela fotografia, farebná fotografia a multimediálna prezentácia. Tieto kategórie nie sú tematicky zamerané ani žánrovo vymedzené. Súťaž sa koná každý rok. Súťaž je založená na dobrovoľnej činnosti a umeleckej tvorbe žiakov, študentov a dospelých občanov. Súťaž napomáha rozvíjať záujmy, umeleckú kreativitu, nadanie a technické schopnosti v oblasti amatérskej fotografickej tvorby. Vytvára priestor na fotografické dokumentovanie a umelecké stvárnenie skutočnosti, na autorské vyjadrenie názorov, postojov, skúseností amatérskych fotografov.

AMFO je najstaršia a najprestížnejšia postupová súťaž v oblasti amatérskej fotografickej tvorby na Slovensku. V súčasnosti prebieha jej 42. ročník. Súťaž napomáha vyhľadávaniu talentovaných tvorcov a zároveň vytvára priestor na rozvoj umeleckej tvorivosti a technickej zdatnosti žiakov, mládeže i dospelých v regióne, na prezentáciu diel rôzneho tematického a žánrového zamerania, na porovnanie ich umeleckej a technickej úrovne. Súťaž umožňuje rozvíjať talent i technické danosti účastníkov – mladých tvorcov i dospelých autorov, prispieva k zmysluplnému využívaniu voľného času v intenciách súčasného spôsobu života. Súčasťou súťaže je vzdelávacia časť, ktorá prispieva k ďalšiemu rozvíjaniu vedomostí a odovzdávaniu skúseností v oblasti umeleckej tvorby i v oblasti technického spracovania jednotlivých fotografických diel.

Regionálne kolo organizuje Vihorlatské osvetové stredisko v Humennom. Krajské kolo súťaže a výstavy organizuje Ľubovnianske osvetové stredisko v Starej Ľubovni. Uzávierka prijímania prác je do 10. mája 2014.

Celoštátne kolo súťaže a výstavu organizuje s odbornou garanciou Národného osvetového centra Regionálne osvetové stredisko v Leviciach (7. – 9. novembra 2014 – otvorenie výstavy, seminár a tvorivá dielňa) a celý november 2014 bude sprístupnená výstava ocenených a vybraných fotografií.

Prečítané 2168 krát