PaedDr. Jana Antalová

PaedDr. Jana Antalová

nedeľa, 03 september 2017 07:20

ICT in Education and e-learning platforms

V dňoch 7.-18. augusta 2017 som sa zúčastnila kurzu Ict in Education and e-learning platforms v International Training Centre v Prahe.
streda, 07 december 2016 18:12

Olympiáda v ANJ

Koncom novembra sa na 1.stupni uskutočnila olympiáda z anglického jazyka, ktorej sa zúčastnili všetci žiaci 4.ročníka. Žiaci boli testovaní v zručnostiach: počúvanie s porozumením, čítanie a písanie.
pondelok, 07 november 2016 13:55

Hovorme o jedle – 4. ročník

V rámci projektu Hovorme o jedle, triedy 4.ročníka realizovali nasledujúce aktivity. Prvou bolo vzájomné pohostenie zdravými pokrmami, nechýbalo ovocie a zelenina, či výživné nátierky.
utorok, 26 apríl 2016 17:50

Drama in English

31. marca sme vo vestibule našej školy vítali škôlkarov z MŠ Třebíčska, ktorí sa prišli pozrieť na divadelné predstavenie tried 3.B a 4.A. Obidve triedy si nacvičili rozprávkové divadlá v anglickom jazyku a zapojili sa do celoslovenskej súťaže Jazykový kvet.
utorok, 29 marec 2016 18:57

Shakespeare's club

Dňa 21.3.2016  sa v popoludňajších hodinách na 1.stupni uskutočnila školská súťaž v prednese poézie a prózy v anglickom jazyku Shakespeare´s club. Zúčastnilo sa jej 40 žiakov. Porota rozhodla takto:
streda, 02 marec 2016 03:23

Thank you, Stephanie!

Minulý týždeň boli hodiny anglického jazyka na 1.stupni našej školy neobvyklé. V stredu k nám zavítala návšteva, lektorka Stephanie z juhozápadného Anglicka.
utorok, 16 jún 2015 04:07

Beseda s policajtmi

Dňa 11.6.2015, minulý štvrtok, sa prvácke triedy 1.B, 1.C a 1.D zúčastnili besedy s príslušníkmi policajného zboru. Pani kpt. Anna Čopáková oboznámila žiakov s jednotlivými zložkami polície a ich náplňou práce.

štvrtok, 19 jún 2014 06:45

Drama in English

Dramatizácia v anglickom jazyku obsadila 13.6. učebňu hudobnej výchovy na 2.stupni. Žiaci 1.-4.ročníka predviedli svoje jazykové schopnosti v divadelných predstaveniach.

Žiaci 2.A sa pod vedením tr.učiteľky Mgr.Aleny Alexovičovej a učiteľky anglického jazyka PaedDr. Jany Antalovej zúčastnili celoslovenskej súťaže Jazykový kvet – Language Flower.

pondelok, 04 november 2013 16:28

Halloween na 1. stupni alebo "Trick or treat"

Posledný deň vyučovania pred jesennými prázdninami patril aj oslave amerického sviatku - Halloween. Tento pôvodom keltský sviatok bol Európanmi prenesený do Ameriky v 17.storočí.

Strana 1 z 2