Mgr. Ľuba Popiková

Mgr. Ľuba Popiková

pondelok, 08 január 2018 23:59

Talent v akcii

Talent v akcii. Žiaci našej školy: Rafael Belcák zo 7.c, Filip Ježo z 8.c a Peter Jancura z 9.c boli vybraní na odborný seminár pre talentovanú mládež z matematiky a informatiky, ktorý sa uskutoční 11.-13.11.2008 v Škole v prírode v Kysaku.

Pytagoriáda je postupová súťaž pre žiakov 3.-8. ročníka, v ktorej okrem správnosti vypočítaných úloh rozhoduje aj čas, za ktorý žiaci vyriešia dané úlohy. Školské kolo súťaže na našej škole sa uskutočnilo 7. - 8. decembra 2016.
utorok, 03 máj 2016 17:41

Exkurzia v rámci vyučovania fyziky

Dňa 2. mája 2016 sa žiaci 9.c zúčastnili exkurzie v Steel PARKu v Košiciach. Expozícia ponúkla žiakom aktívne hranie sa s vyše 50 exponátmi, a to z oblasti hutníctva, geológie, fyziky, chémie, bezpečnosti, strojárstva, magnetizmu, optiky (vnímania), recyklácie, biometriky a robotiky.

V školskom roku 2015/16 sa konal už 65. ročník Matematickej olympiády pre žiakov 5. - 9. ročníka ZŠ. Našu školu na okresnom kole reprezentovali z 5. ročníka 6 žiaci, zo 6. ročníka 2 žiaci, zo 7. ročníka 8 žiaci, z 8. ročníka 1 žiačka a z 9. ročníka 1 žiak.

nedeľa, 13 marec 2016 18:37

PYTAGORIÁDA - obvodné kolo

V dňoch 8. a 9. marca 2016 sa uskutočnil 37. ročník matematickej súťaže Pytagoriáda pre žiakov 3. - 8. ročníka základných škôl. Do obvodného kola postúpili len tí najlepší z úspešných riešiteľov školského kola.

sobota, 12 december 2015 17:27

PYTAGORIÁDA - školské kolo 2015

Dňa 8. a 9. decembra 2015 sa konalo školské kolo 37. ročníka matematickej súťaže Pytagoriáda. Z 5. až 9. ročníka sa do súťaže zapojilo 113 žiakov.

nedeľa, 19 apríl 2015 07:49

Matematická olympiáda - obvodné kolo

V školskom roku 2014/15 sa uskutočnil už 64. ročník MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY. Na obvodnom kole našu školu reprezentovali žiaci od 5. po 9. ročník. Poslaním MO je aktivizovať, vzbudiť a podporovať u žiakov záujem o matematiku a jej aplikácie, prehlbovať ich záujem o sebavzdelávanie a viesť ich k samostatnej tvorivej činnosti.

utorok, 31 marec 2015 15:39

Fyzikálna olympiáda - obvodné kolo

Dňa 19. marca 2015 sa konalo obvodné kolo 56. ročníka Fyzikálnej olympiády na ZŠ Komenského v Snine.

Obvodné kolo matematickej súťaže PYTAGORIÁDA sa uskutočnilo 16. a 17. marca 2015 v Humennom. Súťaže sa zúčastnili najlepší riešitelia školských kôl z celého okresu.

V piatok bol náš prezentačný deň. Po dôslednej príprave prezentovali dievčatá našu činnosť v projekte.

Strana 1 z 3