Naše stránky používajú súbory cookies.

utorok, 26 marec 2013 09:10

Čítanie je hrou - súťaž druhákov

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)

Čítanie je zručnosť, ktorú dieťa nevyhnutne potrebuje pre svoj ďalší úspešný život.

Samotná zručnosť čítať však pre život nestačí.. Podstatné je čítať tak, aby čitateľ text vnímal a rozumel mu – pochopil text. A keďže dobré čitateľské zručnosti vytvárajú predpoklad pre zvládnutie ostatných vyučovacích predmetov, rozhodli sme sa pripraviť pre žiakov 2. ročníka súťaž v čitateľskej gramotnosti. Prvé 3 kola sa uskutočnili v 1.polroku, kedy sme žiakom predkladali texty, ktoré čítali v škole. V 2. polroku pribudli texty v spojitosti s jeho bežným životom aj mimo školy. Zverejňujeme výsledky žiakov jednotlivých tried a najlepšie výkony 2. ročníka. Všetkým srdečne blahoželáme.

 

Trieda: 2.A Tr .učiteľka: Mgr. Lukáčová

 

 

Meno a priezvisko

 

4.kolo

max.počet

bodov

29

5.kolo

max.počet

bodov

50

Spolu

79

Miesto

PAVLINSKÝ Maroš Denis

 

28

46

74

1.

SOSŇAKOVÁ Alexandra

 

27

41

68

2.

KASANIČOVÁ Anna

 

27

41

68

2.

SOTAK Adam

 

26

38

64

     3.

Trieda: 2.B Tr. učiteľka: Mgr. Vatahová

 

Priezvisko a meno

4.kolo

max.počet bodov

29

5.kolo

max.počet

bodov

50

Spolu

79

Miesto

STANKO Šimon

 

25

44

69

1.

KOŽINOVÁ Lucia

 

27

40

67

2.

CHALČÁKOVÁ Natália

 

21

42

63

    3.

Trieda: 2.C Tr. učiteľka: Mgr. Bacáková

 

Priezvisko a meno

4.kolo

max. počet bodov

29

5.kolo

max.počet bodov

50

Spolu

79

Miesto

GAJDOŠOVÁ Ladislava

 

29

44

73

1.

KONCZ Dávid

 

26

43

69

2.

PRIGANCOVÁ Diana

 

26

43

69

2.

GIERTLOVÁ Viktória

 

23

43

66

3.

                                  Najlepšie výkony druhákov

 

 

Meno a priezvisko

 

4.kolo

max.počet

bodov

29

5.kolo

max.počet

bodov

50

 

Spolu

79

Miesto

PAVLINSKÝ Maroš Denis 2.A

 

28

46

74

1.

GAJDOŠOVÁ Ladislav 2.C

 

29

44

73

2.

STANKO Šimon 2.B

25

44

69

3.

              BLAHOŽELÁME!


Prečítané 1285 krát