Naše stránky používajú súbory cookies.

Rozhodnutie o výške finančných nákladov na nákup potravín v 3. pásme podľa vekových kategórií stravníkov

Jedálny lístok od 24. 04. 2019 do 26. 04. 2019
 

Deň

Názov jedla

Pondelok

---

Utorok

---

Streda

Polievka fazuľová mliečna A: 01,07
Zeleninové rizoto so strúhaným syrom A: 07,09
Kompót miešaný s nálevom
Prírodná ovocná šťava

Štvrtok

Polievka hovädzia A: 09
Hovädzie mäso varené A: 09
Omáčka rajčiaková A: 01,07,09
Knedľa kysnutá A: 01,03,07
Čaj ovocný

Piatok

Polievka gazdovská kuracia A: 07,09
Zapekané rezance s tvarohom a lekvárom A: 01,03,07
Mlieko - školské mlieko A: 07
Jablká - školské ovocie
 
Jedálny lístok - diéta
 

Deň

Názov jedla

Pondelok

---

Utorok

---

Streda

Polievka z fazuľkových strukov A: 01,07
Zeleninové rizoto so strúhaným syrom A: 07,09
Kompót miešaný bez nálevu
Prírodná ovocná šťava

Štvrtok

Polievka hovädzia A: 09
Hovädzie mäso varené A: 09
Omáčka rajčiaková A: 01,07,09
Zemiakové knedle A: 01
Čaj ovocný

Piatok

---

UPOZORNENIE PRE STRAVNÍKOV ŠJ od 1.9.2015

Poplatok za stravné je potrebné uhradiť vždy mesiac dopredu, t.j. k 15. dňu v danom mesiaci - zaplatiť za mesiac, ktorý nasleduje, a to: trvalým príkazom šekom IB č. účtu: 2628551990/1100 (IBAN SK92 1100 0000 0026 2855 1990)

Doklad o zaplatení šekom a IB je potrebné doniesť do ŠJ do 20. dňa v mesiaci. Na základe toho bude stravník prihlásený na obed. V opačnom prípade stravník nebude na obed prihlásený.

Upozorňujeme stravníkov, že akékoľvek zmeny: banky, čísla účtu, alebo prestup na inú školu treba nahlásiť u ved. ŠJ, kde aj zistíte či máte preplatok alebo nedoplatok.

Žiaci 5. - 9. ročníka, ktorí sa zúčastňujú exkurzií, výletov a iných školských aktivít a nezúčastnia sa obedov, musia sa vyhlásiť osobne pri okienku v ŠJ, telefonicky, cez box, alebo internetom - nie hromadne.

 

bankový účet na úhradu stravného: 2628551990/1100
IBAN: SK92 1100 0000 0026 2855 1990 
vedúca ŠJ: Anna Dudášová
hlavná kuchárka: Dana Stanková