Naše stránky používajú súbory cookies.

Zápisný lístok stravníka na stiahnutie tu.

Žiak bude od 02/09/2019 prihlásený na obed len na základe podpísaného zápisného lístka a zaplateného šeku vo výške 20€. Zápisný lístok možno odovzdať vedúcej ŠJ do 26/08/2019.

Rozhodnutie o výške finančných nákladov na nákup potravín v 3. pásme podľa vekových kategórií stravníkov

Jedálny lístok od 02. 09. 2019 do 06. 09. 2019
 

Deň

Názov jedla

Pondelok

---

Utorok

---

Streda

---

Štvrtok

---

Piatok

---
 
Jedálny lístok - diéta
 

Deň

Názov jedla

Pondelok

---

Utorok

---

Streda

---

Štvrtok

---

Piatok

---

UPOZORNENIE PRE STRAVNÍKOV ŠJ od 1.7.2019

PRIHLASOVANIE NA OBED
Žiak bude prihlásený na stravu len na základe podpísaného zápisného lístka a uhradeného jednorázového príspevku vo výške 20€ najneskôr do 25. dňa v mesiaci.

ODHLASOVANIE Z OBEDOV
Z obedu je možné sa odhlásiť osobne, telefonicky na číslach 057/776 72 38, resp. 0915 196 724, ďalej prostredníctvom internetu a cez box v priestoroch školskej jedálne, vždy najneskôr do 14.00 hod. v predchádzajúci deň pred dňom obeda.

Všetky podrobné informácie o stravnom a o bezplatnom odbere obedov v školskom roku 2019/2020 nájdete v zápisnom lístku TU.

Upozorňujeme stravníkov, že akékoľvek zmeny: banky, čísla účtu, alebo prestup na inú školu treba nahlásiť u ved. ŠJ, kde aj zistíte či máte preplatok alebo nedoplatok.

Žiaci 5. - 9. ročníka, ktorí sa zúčastňujú exkurzií, výletov a iných školských aktivít a nezúčastnia sa obedov, musia sa vyhlásiť osobne pri okienku v ŠJ, telefonicky, cez box, alebo internetom - nie hromadne.

 

bankový účet na úhradu stravného: 2628551990/1100
IBAN: SK92 1100 0000 0026 2855 1990 
vedúca ŠJ: Anna Dudášová
hlavná kuchárka: Dana Stanková