Naše stránky používajú súbory cookies.

Jedálny lístok na 29. 06. 2020
 

Deň

Názov jedla

Pondelok

Polievka babičkina
Bratislavské rizoto A: 01,07
Šalát uhorkový
Voda s ovocným sirupom (najm. 50% ovocnej zložky)

diéta
Polievka špenátová s opekanou žemľou A: 01,03,07
Bratislavské rizoto A: 01,07
Šalát cviklový s chrenom
Voda s ovocným sirupom (najm. 50% ovocnej zložky)

Utorok

Streda

 

Štvrtok

Piatok

 
 

ONLINE PRIHLASOVANIE A ODHLASOVANIE ZO STRAVY

Spustili sme možnosť online prihlásenia alebo odhlásenia stravníka zo stravy. Zároveň si môžete kontrolovať stav Vášho účtu v rámci školskej jedálne.
Po kliknutí na odkaz Prihlásenie/odhlásenie zo stravy sa dostanete na stránku, kde bude potrebné zadať Vaše prihlasovacie údaje.
Užívateľ:
Zadajte meno v tvare priezviskomeno (bez diakritiky)
Príklad: Jožko Hladný = hladnyjozko
Heslo: zadávate si ho: najmenej 4 – miestne číslo a 2 – miestne písmeno
 
Odhlásiť, respektíve prihlásiť na stravu je možné 24 hodín vopred do 14.00 hod. Včas neodhlásený obed je možné odobrať domov, ktorý Vám bude vydaný kuchárkou na tácke. Odhlásenie z obeda z pondelka je možné do nedele do 14.00 hod. cez našu online stránku.
 
Zákonný zástupca dieťaťa, žiaka zo stravovania odhlasuje pri chorobe, odchode zo školy a pod. Za neodobratú a včas nedohlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

PRIHLASOVANIE NA OBED
Žiak bude prihlásený na stravu len na základe podpísaného zápisného lístka a uhradeného jednorázového príspevku vo výške 20€ najneskôr do 25. dňa v mesiaci.

ODHLASOVANIE Z OBEDOV
Z obedu je možné sa odhlásiť osobne, telefonicky na číslach 057/776 72 38, resp. 0915 196 724, ďalej prostredníctvom internetu a cez box v priestoroch školskej jedálne, vždy najneskôr do 14.00 hod. v predchádzajúci deň pred dňom obeda.

Všetky podrobné informácie o stravnom a o bezplatnom odbere obedov v školskom roku 2019/2020 nájdete v zápisnom lístku TU.

Upozorňujeme stravníkov, že akékoľvek zmeny: banky, čísla účtu, alebo prestup na inú školu treba nahlásiť u ved. ŠJ, kde aj zistíte či máte preplatok alebo nedoplatok.

Žiaci 5. - 9. ročníka, ktorí sa zúčastňujú exkurzií, výletov a iných školských aktivít a nezúčastnia sa obedov, musia sa vyhlásiť osobne pri okienku v ŠJ, telefonicky, cez box, alebo internetom - nie hromadne.

 

bankový účet na úhradu stravného: 2628551990/1100
IBAN: SK92 1100 0000 0026 2855 1990 
vedúca ŠJ: Anna Dudášová
hlavná kuchárka: Dana Stanková

 

Zápisný lístok stravníka na stiahnutie tu.

Žiak bude od 02/09/2019 prihlásený na obed len na základe podpísaného zápisného lístka a zaplateného šeku vo výške 20€. Zápisný lístok možno odovzdať vedúcej ŠJ do 26/08/2019.

Rozhodnutie o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni v druhom finančnom pásme