utorok, 09 január 2018 00:18

Francúzsky týždeň 2008

Napísala
26. mája 2008 už tradične Dňom francúzskeho jazyka začali aktivity vo francúzskom jazyku pre žiakov a študentov, ktorí sa učia francúzsky jazyk alebo plánujú začať s jeho vyučovaním. Organizátorom série rôzných podujatí je pravidelne každý rok vyučujúca francúzskeho jazyka spolu so žiakmi. Prvý deň bol plný zábavy a súťaží. V…
22. septembra 2008 presne o 12.00 hod. sa začala malá slávnosť spojená so sadením stromov. Zúčastnili sa ho žiaci VI.A, VI.B, VIII.A, VIII.B a IX.A s vyučujúcou Ing. Antóniou Bičkovou, Mgr. Agnesou Grecovou a Mgr. Miroslavom Alexovičom. Sadenia stromov sa zúčastnila aj zástupkyňa riad. školy Mgr. Jana Bačovčinová.
utorok, 09 január 2018 00:15

Pasovanie prvákov

Napísala
Mesiac október sa niesol v očakávaní pre prváčikov významnej udalosti – Pasovania na prváka. Táto slávnosť sa stala v našej škole tradíciou a uskutočnila sa za prítomnosti pozvaných rodičov v školskej jedálni dňa 16. októbra 2008.
utorok, 09 január 2018 00:08

Smutný múr ožil

Napísala
Tí z Vás, ktorí prechádzate okolo našej školy ste si určite všimli obrázky, ktoré každého prichádzajúceho už z diaľky vítajú. Postarali sa o to žiaci 2., 3. a 4. ročníka, ktorí navštevujú výtvarný krúžok.
utorok, 09 január 2018 00:07

Európsky deň jazykov 2008

Napísala
Európska únia oslavuje 26. septembra jazykovú rôznorodosť svojich členských štátov. Spoločné oslavy sú vyjadrením obdivu a úcty k bohatému kultúrnemu dedičstvu a tradíciám, ktoré sú súčasťou všetkých jazykov Európy, ale aj pripomenutím významu jazykového vzdeláv ania, dôležitosti podpory celoživotného vzdelávania v oblasti jazykov. Tohto roku okrem zdôrazňovania potreby celoživotného vzdelávania…
utorok, 09 január 2018 00:05

Deviataci navštevujú SOŠ

Napísal
Autorkou pôvodného príspevku je p. učiteľka Semancová: V rámci profesijnej orientácie sa v utorok 21.októbra 2008 žiaci troch deviatych tried zúčastnili exkurzie. Navštívili dve SOŠ v Humennom. Oboznámili so súčasnosťou škôl, rôznymi zaujímavosťami, ale hlavne s odbormi, ktoré tieto školy ponúkajú terajším deviatakom.
utorok, 09 január 2018 00:03

Týždeň zdravia

Napísala
16. októbra si pripomíname Svetový deň boja proti hladu a Svetový deň výživy . Pri tejto príležitosti sme na našej škole vyhlásili Týždeň zdravia v čase od 13.- 18.10.2008.
utorok, 09 január 2018 00:01

Plody našich záhrad

Napísala
V dňoch od 13.10. – 17.10.2008 v rámci Týždňa zdravej výživy sa v škole organizovali rôzne aktivity. Do jednej z nich sa zapojila aj naša trieda VII.A. Žiaci sa už od rána tešili na popoludnie, kedy počas triednickej hodiny začali pripravovať výstavku a nástenné noviny.
pondelok, 08 január 2018 23:59

Talent v akcii

Napísala
Talent v akcii. Žiaci našej školy: Rafael Belcák zo 7.c, Filip Ježo z 8.c a Peter Jancura z 9.c boli vybraní na odborný seminár pre talentovanú mládež z matematiky a informatiky, ktorý sa uskutoční 11.-13.11.2008 v Škole v prírode v Kysaku.
pondelok, 08 január 2018 23:55

Burza informácií

Napísal
Autorkou pôvodného príspevku je p. učiteľka Semancová: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Humennom zorganizoval pre žiakov 8., 9. ročníka a ich rodičov burzu informácií o stredných školách.  A tak sa najprv ôsmaci a neskôr aj deviataci vo štvrtok 6.novembra 2008 presunuli zo školy do Mestského kultúrneho strediska v…
pondelok, 08 január 2018 23:53

Medzinárodný deň školských knižníc

Napísala
Posledný októbrový pondelok sa aj v našej škole uskutočnila „Súťaž o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice " k Medzinárodnému dňu školských knižníc. Súťaž, ktorú každoročne vyhlasuje Slovenská pedagogická knižnica, sa uskutočnila pod záštitou podpredsedu vlády SR a ministra školstva Jána Mikolaja.
pondelok, 08 január 2018 23:49

Tony papiera zachránia stromy

Napísala
Už niekoľko rokov zber papiera nie je ľahostajný väčšine z nás v našej škole. Vieme, že zberový papier je významnou surovinou pri výrobe hygienických, baliacich a obalových papierov. Ak vrátime papier späť do výroby, znížime množstvo odpadov, ktoré by skončili na skládke alebo v spaľovni.
pondelok, 08 január 2018 23:46

Klzisko - náš kamarát

Napísala
Nastal čas vymeniť kolieskové korčule za korčule „klziskové“ a uistiť sa, či sme jazdu na nich od minulého roku nezabudli. Na naše veľké prekvapenie nielen nezabudli, ale dokonca zdokonalili!
pondelok, 08 január 2018 23:45

Čas radosti a veselosti

Napísala
V posledný vyučovací deň kalendárneho roka 2008 sa všetci žiaci i zamestnanci školy zúčastnili v CVČ školskej akadémii, pod názvom Čas radosti a veselosti, ktorá v nás navodila príjemnú vianočnú atmosféru. 
pondelok, 08 január 2018 22:52

Mikulášska nádielka...

Napísala
Sú dni, ktoré netrpezlivo očakávame a tešíme sa na ne aj niekoľko týždňov vopred. Medzi také isto patrí aj sviatok sv. Mikuláša na ktorý sa každoročne tešíme aj my na našej škole. V stredu 6.12.2008 zavítala pravá mikulášska nálada aj do našej školy. 
Strana 2 z 2