Naše stránky používajú súbory cookies.

Mgr. Alena Alexovičová

Mgr. Alena Alexovičová

pondelok, 16 október 2017 20:58

Tri zlaté kľúče mesta Humenné

Celý  rok sa v našom meste niesol  v znamení osláv 700. výročia jeho vzniku. Pripomínali si ho tí starší, ale aj tí mladší. Koncerty, súťaže, rôzne kultúrne a športové podujatia prilákali nielen humenčanov, ale aj iných návštevníkov a hostí.
nedeľa, 02 apríl 2017 18:40

Shakespeare's Club

Dňa 27.3.2017 sa na našej škole konal už druhý ročník súťaže v prednese anglickej poézie "Shakespeare´s Club".  Táto výnimočná súťaž recitácie a prednesu v angličtine je určená všetkým žiakom 1.stupňa.
pondelok, 26 september 2016 20:01

S Erasmom v českom Trutnove

Začiatkom júla sme sa zúčastnili kurzu „Moderní technologie a nadaní žáci“ v českom Trutnove.
pondelok, 20 jún 2016 19:55

Opäť na Jazykovom kvete

Tajomstvom nie je, že pripraviť divadielko v anglickom jazyku, zhotoviť si rekvizity, ušiť a namaľovať kostýmy nebolo vôbec ľahké. Áno, tri dlhé mesiace trvalo, kým s výsledným dielom boli všetci spokojní.
pondelok, 20 jún 2016 19:25

Literárne talenty našej školy

Súťaž Literárne talenty dáva šancu všetkým, ktorí radi píšu. Aj tento rok sa do tejto súťaže zapojilo mnoho mladých nádejných autorov z okolia Humenného, ktorí súťažili v štyroch vekových kategóriách v písaní poézie a prózy. Odborná porota v zložení doc. PhDr. Mariána Andričíka, PhD. a jeho manželky Mgr. Markéty Andričíkovej, PhD. to mala naozaj ťažké.
streda, 27 apríl 2016 18:02

Farebný týždeň - Tajomstvo zdravia

"Humor je liek, ktorý stojí najmenej a dá sa najľahšie brať." Aj v tomto duchu sa v stredu 13.4. v školskej jedálni konala súťaž "Tajomstvo zdravia".

pondelok, 29 jún 2015 20:41

Deti deťom

Žiaci 3.A triedy sa prostredníctvom svojich divadielok v slovenskom a aj anglickom jazyku zapojili do etwinningového projektu pod názvom "DETI DEŤOM".

piatok, 01 máj 2015 10:52

Hviezdoslavov Kubín - krajské kolo

Hviezdoslavov Kubín pozná vari každý. Poézia, próza, každý deň, zas a znova. Táto súťaž v detskom prednese dáva možnosť ukázať ako žiaci vnímajú umelecké dielo, ako ho vedia priblížiť svojim poslucháčom, kultivuje sa ich reč a rozvíja umelecké cítenie.
piatok, 01 máj 2015 09:35

Postup do finále v Jazykovom kvete

Naši žiaci aj tento rok obhájili minuloročné 1. miesto v krajskom finále celoštátnej jazykovej súťaže "Jazykový kvet 2015", ktoré sa konalo 17.4.2015 v Prešove. Už je to tretí rok, čo sa naša škola môže popýšiť nielen bohatou účasťou, ale aj úspechmi v prednese poézie a prózy a aj v dráme v anglickom jazyku.

utorok, 30 október 2012 09:44

Pasovanie prvákov 2012

Jednou z tradícií našej školy je aj PASOVANIE PRVÁKOV. Rodičia, súrodenci a hostia našich prváčikov tak boli 22. októbra 2012 svedkami tejto slávnostnej udalosti. Najmladší adepti do „cechu školského“ predviedli , čo všetko sa za ten krátky čas za pomoci svojich triednych učiteliek a vychovávateliek už naučili.

Strana 2 z 2