Naše stránky používajú súbory cookies.

Mgr. Božena Selecká

Mgr. Božena Selecká

Olympiáda sa uskutočnila 25.10.2016. Zúčastnilo sa jej spolu 23 žiakov, zástupcov jednotlivých tried 8. – 9. ročníka.
utorok, 25 október 2016 01:13

S knihou do ríše rozprávok

Dnešný Medzinárodný deň školských knižníc nás zaviedol do ríše rozprávok a rozprávkových bytostí. Opäť sme sa stretli s rozprávkovými postavičkami, na ktoré pomaly zabúdame.
Cestou školského rozhlasu bol v našej škole odštartovaný už 9.ročník najpočetnejšieho Detského čitateľského maratónu.
streda, 30 marec 2016 20:26

Opice z našej police

Žiaci 1.a triedy v rámci mimočítankového čítania spolu s triednou pani učiteľkou Mgr. Janou Lukáčovou siahli po knihe obľúbenej spisovateľky pre deti Kristy Bendovej - Opice z našej police.
streda, 30 marec 2016 19:51

Marec - mesiac knihy

Mesiac marec mnohí považujeme za najkrajší mesiac v roku. Prichádza jar, celá príroda sa prebúdza k životu. Od roku 1955 však tento mesiac spájame aj s knihami.
nedeľa, 06 marec 2016 21:05

O psíčkovi a mačičke

Oddelenie ŠKD, ktorého vedúcou je pani vychovávateľka Jarka Cirbusová, sa zúčastnilo v rámci Mesiaca knihy besedy o knihe Josefa Čapka - Rozprávky O psíčkovi a mačičke. 
nedeľa, 06 marec 2016 20:29

Prváci v školskej knižnici

Povedal raz múdry dedko : "Kto má rozum, ten má všetko. Kniha je tvoj kamarát, vždy ju chráň a maj ju rád." To sú slová piesne, ktorú si na záver akcie prváci so svojimi učiteľmi zaspievali, ale poďme pekne po poriadku.
pondelok, 21 december 2015 23:54

Školské kolo olympiády v cudzom jazyku

Každoročne v decembri organizujeme školské kolo olympiády v anglickom a v nemeckom jazyku. Súťaží sa v troch kategóriách. Kategória 1 A – žiaci 5. – 7. ročníka, kategória 1 B – žiaci 8. – 9. ročníka a kategória 1 C – anglofónni a germanofónni žiaci.
streda, 09 december 2015 20:35

Mikuláš v škole

Po oblohe tíško letí, hľadá okná dobrých detí. Najlepšie zo všetkých vie, kto bol dobrý a kto nie. Do čižmičiek dary vkladá, aby splnil tajné priania. Najradšej má dobré deti,ktorým šťastie v očkách svieti.

piatok, 04 december 2015 00:53

Hrou proti AIDS

Pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS žiaci 9. a - b - c triedy navštívili pod vedením svojich triednych učiteľov  RÚVZ v Humennom.

Strana 3 z 7