Naše stránky používajú súbory cookies.

Mgr. Renáta Vatahová

Mgr. Renáta Vatahová

štvrtok, 11 január 2018 21:17

Vesmír očami detí

Každoročne organizuje Vihorlatská hvezdáreň v Humennom okresné kolá výtvarnej súťaže pre okresy Humenné, Snina, Vranov nad Topľou a Medzilaborce. V tomto školskom roku to bol už XXII. ročník. Téma vesmíru je pre deti stále aktuálna a zaujímavá.
štvrtok, 11 január 2018 21:12

Deň narcisov - 11. apríl 2008

V piatok, 11. apríla 2008 bol mimoriadny deň v kalendári. Bol to deň, kedy všetci ľudia na celom Slovensku si viac uvedomovali cenu života – ľudského života a cenu zdravia. Dobrovoľnou finančnou zbierkou tak prispievali na konto Ligy proti rakovine.

štvrtok, 11 január 2018 21:09

Malí spisovatelia 1. B triedy

Každý učiteľ hľadá stále nové impulzy, námety, projekty a podujatia, ktorými sa usiluje pritiahnuť deti ku knihám. V rámci dlhodobého projektu Deti a knihy, pripravila pani učiteľka 1.B triedy výnimočný projekt pod názvom „ Môj šlabikár.“

utorok, 09 január 2018 00:36

Návšteva u ,,našich“ starkých

Sviatočné podujatie venované Dňu matiek a Medzinárodnému dňu rodiny sa 13. mája konalo v Domove dôchodcov a DSS na Mierovej ulici v Humennom.Peknými básničkami, pesničkami a tančekom pozdravili žiaci 1.B pod vedením triednej učiteľky babičky a deduškov.

utorok, 09 január 2018 00:03

Týždeň zdravia

16. októbra si pripomíname Svetový deň boja proti hladu a Svetový deň výživy . Pri tejto príležitosti sme na našej škole vyhlásili Týždeň zdravia v čase od 13.- 18.10.2008.

pondelok, 08 január 2018 23:49

Tony papiera zachránia stromy

Už niekoľko rokov zber papiera nie je ľahostajný väčšine z nás v našej škole. Vieme, že zberový papier je významnou surovinou pri výrobe hygienických, baliacich a obalových papierov. Ak vrátime papier späť do výroby, znížime množstvo odpadov, ktoré by skončili na skládke alebo v spaľovni.

pondelok, 08 január 2018 23:46

Klzisko - náš kamarát

Nastal čas vymeniť kolieskové korčule za korčule „klziskové“ a uistiť sa, či sme jazdu na nich od minulého roku nezabudli. Na naše veľké prekvapenie nielen nezabudli, ale dokonca zdokonalili!

pondelok, 08 január 2018 23:45

Čas radosti a veselosti

V posledný vyučovací deň kalendárneho roka 2008 sa všetci žiaci i zamestnanci školy zúčastnili v CVČ školskej akadémii, pod názvom Čas radosti a veselosti, ktorá v nás navodila príjemnú vianočnú atmosféru. 

pondelok, 08 január 2018 22:52

Mikulášska nádielka...

Sú dni, ktoré netrpezlivo očakávame a tešíme sa na ne aj niekoľko týždňov vopred. Medzi také isto patrí aj sviatok sv. Mikuláša na ktorý sa každoročne tešíme aj my na našej škole. V stredu 6.12.2008 zavítala pravá mikulášska nálada aj do našej školy. 

Osvojenie si zásad zdravého životného štýlu v detskom veku je predpokladom dobrého zdravia nielen počas detstva a dospievania, ale aj v dospelosti.
Strana 7 z 14