Naše stránky používajú súbory cookies.

Mgr. Renáta Vatahová

Mgr. Renáta Vatahová

štvrtok, 27 marec 2014 10:16

1. kolo ,,Druháčik dopraváčik"

V piatok 10.1.2014 sa uskutočnilo 1.kolo dopravnej súťaže pre žiakov 2. ročníkov ,,Druháčik dopraváčik - bezpečne na ceste“ pod vedením pani učiteľky Vatahovej a Karabinčikovej.

štvrtok, 27 marec 2014 10:02

2. kolo ,,Druháčik dopraváčik"

Dňa 20.3.2014 sa uskutočnilo 2.kolo dopravnej súťaže pre žiakov druhého ročníka „Druháčik dopraváčik - bezpečne na ceste“. Cieľom súťaže bolo upevniť a overiť si poznatky o dopravných značkách, bezpečnom správaní na ceste i mimo nej.

streda, 20 november 2013 12:35

Biela pastelka

25. septembra 2013 sme sa na našej škole zapojili do celoslovenskej akcie Biela pastelka organizovanej prostredníctvom Únie nevidiacich a slabozrakých.

Popri množstve akcií, ktoré sa uskutočnili v rámci Farebného týždňa zdravia, jestvovalo aj písomné zamyslenie sa žiakov 5. – 9. ročníka na tému Tajomstvo môjho zdravia.

Deň narcisov sa už tradične koná v apríli každého roka. Jeho symbolom je žltý narcis - kvietok jari a nádeje, ktorý si ľudia pripínajú v tento deň na svoj odev, aby aj týmto spôsobom vyjadrili solidaritu s osobami postihnutými rakovinou. V piatok, 12. apríla, sa uskutočnil 17-ty ročník , jedinej verejno–prospešnej finančnej zbierky Ligy proti rakovine...

,, Trieda rovnako oblečená !“ Pod týmto názvom bola vyhlásená súťaž pre žiakov 1. stupňa a ich triednych učiteľov.

Štvorčlenné družstvá všetkých tried sa zúčastnili vedomostno – zábavnej súťaže ,,Škola zdravia“, ktorá sa uskutočnila 11.4.2013 v školskej jedálni.

„Ja a moje zdravie“, tak znela téma výtvarnej súťaže, ktorú sme vyhlásili pri príležitosti Farebného týždňa zdravia pre žiakov 1.stupňa.

V utorok 9.apríla 2013 v rámci Farebného týždňa zdravia sa žiaci 1.-4. ročníka zúčastnili súťaže vo viacboji všestrannosti.

štvrtok, 11 apríl 2013 10:07

Medzinárodný týždeň priateľstva

Posledný februárový týždeň sme si v našej škole pripomenuli Medzinárodný týždeň priateľstva.

Strana 12 z 13