Naše stránky používajú súbory cookies.

Mgr. Renáta Vatahová

Mgr. Renáta Vatahová

utorok, 28 apríl 2015 17:41

Farebný týždeň zdravia 2015

Tretí aprílový týždeň na našej škole bol naozaj pestrý. Pripravili sme „Farebný týždeň zdravia”, ktorého cieľom bolo poukázať na zdravý životný štýl.

utorok, 28 apríl 2015 17:11

Kráľovná čitateľskej gramotnosti

Tento školský rok sa pre štvrtákov život v škole okrem bežných povinností točil aj okolo rôznych súťaží.

streda, 15 apríl 2015 18:52

Druháčik – Dopraváčik v 1.kole

Dňa 31. 4. 2015 sa hravou a súťaživou formou uskutočnilo pre žiakov 2.ročníka 1.kolo dopravnej súťaže ,,Druháčik - Dopraváčik". Súťažilo 24 žiakov, ktorí boli rozdelení do 3-členných družstiev.

pondelok, 09 marec 2015 11:24

Dargováci majú karneval...

,,Dnes je veľký bál, Dargováci majú karneval“, odznelo z úst pavúčej kráľovnej, pani učiteľky Vatahovej, ktorá pripomenula fašiangy - čas karnevalov, zábavy a veselia.

nedeľa, 01 marec 2015 17:28

Prvácka ,,Iskierka priateľstva"

Dňa 18.februára 2015 sa všetci prváci z našej ZŠ stretli vo vestibule školy, aby si pripomenuli silu priateľstva s kamarátmi vo svojom ročníku.

utorok, 17 február 2015 08:13

Oslávili sme fašiangy

Fašiangy sú symbolom veselosti, zábavy a hodovania, ktoré si užili žiaci 2. stupňa na fašiangovej diskotéke.

štvrtok, 08 január 2015 09:10

O nás... FLAME

Tancujeme, lebo milujeme tanec.

štvrtok, 08 január 2015 09:04

Vianoce pre seniorov

Vianoce už od nepamäti patria k najobľúbenejším sviatkom v roku.

štvrtok, 08 január 2015 08:59

Obloha na dlani...v planetáriu Prešov

Dňa 11.12.2014 sa štvrtáci vybrali v rámci exkurzie za záhadami vesmíru do planetária v Prešove.

V novembri 2014 sa v našej škole konala súťaž pod názvom Kráľ pravopisu zo SJL. Celkovo súťaž absolvovalo 45 štvrtákov.

Strana 11 z 14