Mgr. Adriana Bodová

Mgr. Adriana Bodová

štvrtok, 11 január 2018 20:59

Zber papiera - apríl 2008

V mesiaci apríli sa žiaci našej školy zapojili do zberu papiera. S radosťou konštatujeme, že boli veľmi aktívni, nazbieralo sa veľa starého papiera a to 14 231 kg. Za to treba poďakovať všetkým , ktorí sa do zberu zapojili ,a to nielen žiakom, ale aj ich rodičom . Veríme , že všetkých žiakov motivovala túžba po ochrane prírody, prejavila aj ich láska k prírode a environmentálne cítenie.

utorok, 09 január 2018 00:28

Beseda s príslušníkom polície

Polícia v našej spoločnosti plní funkciu ochrany ľudí, majetku a bráni šíreniu násilia, kriminality a rôznym nebezpečným vplyvom na človeka.