Naše stránky používajú súbory cookies.

Jarmila Cirbusová

Jarmila Cirbusová

štvrtok, 11 január 2018 21:31

Marec – Mesiac knihy

Kto by nepoznal knihu Danka a Janka od M. Ďuríčkovej, na ktorej rok čo rok odrastajú takmer všetci prví čitatelia. Veselé a poučné príbehy na nerozoznanie podobných sestričiek – dvojčiat, zaujali aj žiakov druhého ročníka.

streda, 10 január 2018 11:55

Moja rodina

Rodina je už po stáročia pokladaná za základnú jednotku spoločnosti. Poskytuje dieťaťu najlepšie podmienky zdravého duševného a telesného vývoja. Dáva pocit bezpečia a citového zázemia nielen dieťaťu, ale aj všetkým členom domácnosti.
streda, 20 december 2017 12:13

Predvianočné popoludnie s ujom Ľubom

Aj deti zo ŠKD žiarili šťastím v piatok 15.12.2017 pri stretnutí s ujom Ľubom v CVČ. Pri Vianočnej rozprávke o neposlušnom čertíkovi sa zapájali do deja spevom a pohybom.
pondelok, 23 október 2017 09:03

Mesiac úcty k starším

Natrhám si kvety pod lesom na stráni, Vám starí rodičia, kytku dám do dlaní. Hoc Vám vlas šedivie a zrak sa zakalí prijmite od detí najkrajšie pozdravy.
štvrtok, 29 jún 2017 12:23

Talentárium

Dňa 13.6.2017 sa v našom ŠKD uskutočnila súťaž" Talentárium". Zapojilo sa 20 dievčat zo všetkých oddelení, ktoré sa prezentovali a ukázali svoju šikovnosť a nadanie v speve a tanci.
štvrtok, 16 február 2017 10:59

Fašiangový ples v ŠKD

Táto akcia patrí medzi najobľúbenejšie v našom ŠKD. Slávnostne oblečené deti sa zišli vo vyzdobenej ŠJ, aby tam strávili príjemné fašiangové odpoludnie.
streda, 10 február 2016 10:42

Fašiangový ples v ŠKD

29.1.2016 v deň odovzdávania polročných vysvedčení sa 220 detí ŠKD so svojimi vychovávateľkami zabávalo na už v poradí 3.plese ŠKD.
pondelok, 16 november 2015 20:19

Mesiac úcty k starším

V živote človeka sú chvíle, keď začne uvažovať o svojom živote a hodnotiť svoju životnú cestu.
streda, 11 február 2015 10:32

Fašiangový ples ŠKD 2015

V deň polročného vysvedčenia vychovávateľky svojim žiakom ako odmenu za polročnú prácu a usilovnosť zorganizovali fašiangový ples.

streda, 12 marec 2014 21:38

Fašiangový ples v ŠKD

A je tu o rok zas, fašiangový zábavy čas. Opäť po roku sa zišli žiaci ŠKD a vychovávateľky na fašiangovom plese.
Strana 2 z 3