Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

štvrtok, 11 január 2018 21:51

Dúhová mozaika práv dieťaťa

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Práva dieťaťa boli vyhlásené 20. novembra 1959 v OSN. Obsahujú 10 morálnych princípov, ktoré potvrdzujú, že „ ľudstvo je povinné dať dieťaťu to najlepšie, čo má“.

Každé dieťa má:

  • Právo na rovnosť bez rozdielu rasy, náboženstva, pôvodu a postavenia.
  • Právo na zdravý duševný a telesný vývoj.
  • Právo na meno a štátnu príslušnosť.
  • Právo na výživu, bývanie a zdravotnícke služby.
  • Právo na zvláštnu opateru pri telesnom, duševnom, alebo sociálnom postihnutí.
  • Právo na lásku, porozumenie a starostlivosť.
  • Právo na bezplatné vzdelávanie, hru a zotavenie.
  • Právo na prednostnú ochranu a pomoc.
  • Právo na ochranu pred zanedbávaním, krutosťou a využívaním.
  • Právo na ochranu pred diskrimináciou a na výchovu v duchu znášanlivosti, mieru a bratstva.

Dúhová mozaika práv dieťaťa je projekt, ktorého cieľom je dostať do povedomia žiakov práva, na ktoré majú všetci nárok a nikomu 3s nemôžu byť uberané. Obsahom projektu bola ilustrácia 10-tich Práv dieťaťa a desať víťazných ilustrácií s ich plným znením a menom autora je publikovaných v dvoch 12 stranových leporelkách. Aj žiakov Základnej školy Dargovských hrdinov v Humennom téma ilustrácie detských práv zaujala. Žiaci 1.B, 2.A, 2.B, 3.B a 3.C triedy vytvorili až 142 prác, ktoré si môžete pozrieť na webovej stránke www.duhovamozaika.qsh.eu. Všetky ilustrácie sú veľmi pekné a určite bolo veľmi ťažké pre autorov projektu vybrať 10 tých, ktoré budú uverejnené v leporelku. To sa však podarilo žiačke našej školy Le Thi Thuy Mai, ktorá pracovala pod vedením pani učiteľky Čepovej a jej ilustráciu Práva dieťaťa na meno a štátnu príslušnosť nájdete v druhom leporele pod názvom Slovensko. Žiačka získala 4spolročné predplatné od spoločnosti ARES s.r.o. Ocenená bola taktiež žiačka Natália Puškárová (pracovala pod vedením pani učiteľky Vatahovej), ktorá za peknú ilustráciu získala knižnú publikáciu. No a keďže autori tohto projektu chceli potešiť všetkých žiakov, tak im poslali balíček, v ktorom si každý našiel drobnosť, ktorá ho potešila. Aj touto cestou ďakujeme autorom projektu za pekné ceny, deťom za úžasné tvorivé nápady pri realizácii jednotlivých ilustrácií a všetkým zúčastneným za pomôcku, inšpiráciu a motiváciu pre nás učiteľov.

Prečítané 933 krát