Naše stránky používajú súbory cookies.

pondelok, 08 január 2018 23:59

Talent v akcii

Napísal
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Talent v akcii. Žiaci našej školy: Rafael Belcák zo 7.c, Filip Ježo z 8.c a Peter Jancura z 9.c boli vybraní na odborný seminár pre talentovanú mládež z matematiky a informatiky, ktorý sa uskutoční 11.-13.11.2008 v Škole v prírode v Kysaku.

Projekt Talent v akcii je projektom výchovy a odborného vzdelávania mladých ľudí za účelom popularizácie vedy. Organizuje ho IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže s finančnou podporou Agentúry na podporu výskumu a vývoja (APVV). Projekt bol predložený do verejnej výzvy na predkladanie žiadostí v rámci programu "Podpora ľudského potenciálu v oblasti výskumu a vývoja a popularizácia vedy" – LPP 2007, ktorú vyhlásila Agentúra na podporu výskumu a vývoja 1. 10. 2007. Realizačné obdobie projektu Talent v akcii je od 1. 4. 2008 do 1. 4. 2012.
Hlavným cieľom projektu je podchytiť a zaktivizovať mladé talenty za účelom motivácie a zvýšenia odbornosti talentovanej mládeže modernejšou formou vzdelávania nad rámec učebných osnov. Samotní pedagógovia na školách chápu, aký rýchly je pokrok vedy a je veľmi ťažké reagovať na moderné trendy v niektorých odboroch. Preto je veľmi dôležité, aby na príprave žiakov na súťaže participovali aj odborní vedeckí pracovníci, doktorandi univerzít a podobne.
V rámci projektu sa uskutočnia štyri odborné semináre ročne, vždy pre dva kraje spoločne s daným odborným zameraním. Cieľom odborných seminárov je podpora talentovanej mládeže, prehĺbenie odborného záujmu o informatiku a matematiku. Na seminároch sa okrem odbornej prednášky z matematiky a informatiky dozvedia viac o celom projekte Talent v akcii, o ďalších pripravovaných aktivitách, získajú informácie o predmetových olympiádach a postupových súťažiach, o možnostiach ako sa do súťaží zapojiť a mnoho ďalších cenných informácií a poznatkov.
Odbornými lektormi na seminári budú vysokoškolskí pedagógovia, doktorandi univerzít, členovia komisií, autori úloh predmetových olympiád a postupových súťaží, ktoré organizuje IUVENTA.
Ubytovanie, stravu a dopravu spoločným autobusom z Košíc do Kysaku hradí účastníkom IUVENTA z finančných prostriedkov APVV v rámci projektu Talent v akcii.
Teší nás, že na základe zaslania motivačných listov a prihlášok boli medzi 64 vybratými žiakmi aj traja žiaci našej školy. Prajeme im príjemný pobyt a veľa nových poznatkov. Veríme, že budú vzorne reprezentovať našu školu.

Prečítané 143 krát